Dodurga parselasyon planı onaylandı!

Dodurga parselasyon planı onaylandı! Dodurga parselasyon planı onaylandı!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Dodurga'daki parselasyon planı tasdik edildiYenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84302/EK nolu kesin parselasyon planı Belediye Encümenimizin 14.03.2013 tarih ve 440/1022 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

ADA/PARSEL :   63182/1    

MEVKİİ:  DODURGA