Çukurova Balkon

Doğu Garajı özel proje alanına dönüştürüldü!

Doğu Garajı özel proje alanına dönüştürüldü! Doğu Garajı özel proje alanına dönüştürüldü!

Geçen yıl Üniversite Alanına çevrilen Doğu Garajı eski Festival Çarşısı alanı imar planlarında yeniden değişikliğe gidilerek Özel Proje Alanı'na dönüştürülmesine karar verildi. Karar Büyükşehir Meclisi'nde onayladı.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!Geçen yıl Üniversite Alanına çevrilen Doğu Garajı eski Festival Çarşısı alanı imar planlarında yeniden değişikliğe gidilerek Özel Proje Alanı'na dönüştürüldü. Karar Büyükşehir Meclisi'nde onayladı. Proje tamamlandığında festival çarşısı esnafı eski yerine geçecek Plan değişikliği Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı devamı meclis toplantısında, geçtiğimiz yıl 1/5000'Iik ve 1/lOO'lik nazım imar planında değişikliğe gidilerek Üniversite Alanı'na dönüştürülen bölgenin planlarından yeniden değişikliğe gidilerek Özel Proje Alanı olarak onaylandı. 5 binlik plandaki değişiklik oylamaya sunulmadan önce söz alan CHP Gurubu Sözcüsü Songül Başkaya, komisyon kararına tek bir şartla o da projenin meclise taşınarak tartışmaya açılması olduğunu söyledi. 


Başkan Menderes Türel, salonda bulunan hiçbir belediye başkanının her projesini meclise taşımadığını yine de aykırı olan görüşü de oylatacağını söyledi. CHP'nin red oylarıyla ilgili değişiklik oy çokluğuyla kabul edildi. 

Eski proje tartışılacak ve uygulanacak Üniversite Alanı'ndan Özel Proje Alanı'na dönüştürülecek olan Doğu Garajı alanıyla ilgili 1/1000 planda değişikliğinde söz alan CHP'li Reşat Oktay, "Muhalefetin çekincesi burada AVM olacak mı mesele budur" sözlerine karşılık olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bu alan için görev yaptığım 2004-2009 yılları arasında Mimarlar Odası'yla birlikte çalışarak proje yarışması düzenledik. 

Kazanan proje uygulanacak Festival Çarşısı esnafımıza da yer verecektik. Fakat dönemin yönetimi bundan vazgeçmişti. Aynı proje ilgili tüm STK'larla birlikte üzerinde tartışarak hayata geçireceğiz" dedi. Konuşmanın ardından yapılan oylamada karar oybirliğiyle alındı. 


Kariyer Ofisi kapatıldı Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı devam meclis toplantısında Konuksever Mahallesi'nde yapılmak istenen AVM alanıyla ilgili Ticaret Alanı'ndan Konut Alanı'na dönüştüren 1/5000'lik plana askı süresinde yapılan itirazlar mecliste gurubu bulunan tüm siyasi parti meclis üyelerinin oylarıyla oybirliğiyle reddedildi. Mecliste, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Kariyer Ofisi Özel İstihdam Bürosunun

 kapatılarak, temsil ve ilzama (Temsile) yetkili Cemal Öcal'ın görevinin sonlandırılması ve söz konusu büronun ilgili yönetmelik maddesi gereğince yapılacak iş ve işlemleri için Enver Kılınç'ın görevlendirilmesine CHP Gurubu itiraz ederek karşı oy kullanırken, MHP veAK Parti'nin oylarıyla karar onaylandı. 


Yurt ve Okul yapımına durdurma Konyaaltı 5 M Migros yanı 2. Fuar Alanı bölgesinde yapımı süren yurt inşaatı mecliste tartışmalara neden oldu. İnşaatın durdurulmasını isteyen Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Raporu katılmadığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Başkan Türel, "2. Fuar Alanı'nde 5M Migros yapımı yargıya taşınmak suretiyle sorun mevcut binanın ömrünü tamamlayıncaya kadar iç mekanlarının ruhsatlanması sağlanmış, o günlerde yargı bölgede yeni bir yapılaşmada olmamasını kararlaştırmış. Ayraca Konyaaltı Belediyesi'nin bu yer için ruhsat verme izni yoktur" dedi. Konuşmaları ardından yapılan oylamada oy çokluğuyla alınan kararla birlikte yurt inşaatının yapımı durduruldu. 


Konyaaltı Belediye Meclisi'nce Araspuyu Mahallesi'nde Resmi Eğitim Alanı'ndan Özel Eğitim Alanına dönüştürülen plan değişikliği de mecliste tartışıldı. Toros Koleji tarafından yapılacak olan okul için hazırlanan plan değişikliği oy çokluğuyla reddedildi. Mecliste ANET tarafından yapılacak yeni Mezbaha ve finansmanı için sermaye artımı ile Antalya Bisiklet Sistemi'nin Büyükşehir şirketi ANSET tarafından işletilmesi de oy birliğiyle onaylandı. 


Antalya İleri