Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan belediyelere hibe!

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan belediyelere hibe!

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından, bağlı bulunduğu belediyelere kültür ve turizm küçük ölçekli alt yapı mali destek programı açıldı. Buna göre, turizm amaçlı projelere 3 Milyon 500 bin liralık hibe verilecek.Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından, bağlı bulunduğu belediyelere kültür ve turizm küçük ölçekli alt yapı mali destek programı açıldı. Buna göre, turizm amaçlı projelere 3 Milyon 500 bin liralık hibe verilecek.


Düzce, Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova belediyelerin bağlı bulunduğu MARKA tarafından, yerel yönetimler, odalar ve borsalar için kültür ve turizm küçük ölçekli alt yapı mali destek programı açıldı. Bunun için en düşük hibe tutarı 75 bin lira, en yüksek hibe tutarı ise 750 bin lira olarak belirlendi. Programın öncelikleri olarak şu bilgiler verildi: “ Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde alt yapısının geliştirilmesi, turizmde çeşitliliğin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet alt yapısının iyileştirilmesi ve yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması” Programda örnek proje konuları olarak da şunlar yer aldı: “ Sivil mimari örneği ve nitelikli yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje ve uygulamaları yoluyla turizme kazandırılması, Kentsel kimliğin geliştirilmesinin önemli olduğu alanlara yönelik sokak sağlıklaştırma, cephe düzenleme ve peyzaj çalışmaları, Mağara, anıt ağaç, şelale gibi doğal değerlere sahip alanların turizme kazandırılmasına yönelik peyzaj ve düzenleme projeleri, bölgesel tanıtımda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve uygulanması”


Düzce Belediyesi