30 / 09 / 2022

Doğuş GYO, İlişkili Taraf İşlemleri Raporunu açıkladı!

Doğuş GYO, İlişkili Taraf İşlemleri Raporunu açıkladı!

Doğuş GYO, 2015'te gerçekleşen, 2016 yılında da benzeri koşullarda gerçekleşmesi beklenen, yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri için hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nu KAP'a bildirdi.Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama şöyle;"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10 uncu maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda,  yönetim kurulu kararına ilaveten şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir raporun hazırlanması ve bu raporun KAP'ta açıklanması gerekmektedir.


Bu kapsamda Şirketimizin 2015 yılında gerçekleşen ve2016 yılında da benzeri koşullarda gerçekleşmesi beklenen, yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri için hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" 24 Şubat 2016 tarih, 2016/430 sayılı yönetim kurulu kararı ile  kabul edilmiştir.


İlgili "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" aşağıda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur."


Rapor için tıklayın
Geri Dön