Dolmabahçe - Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı askıda!

Dolmabahçe - Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı askıda!

İstanbul Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe - Ortaköy koruma amaçlı nazım imar planı bugün askıya çıkarıldı...İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşiktaş İlçesi, 13 Eylül 2013 onaylı Dolmabahçe - Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 13 Ocak 2016 tasdik tarihli plan tadilatı bugün askıya çıkarıldı. İmar planı 28 Mart 2017 tarihinde askıdan indirilecek.İmar planı için tıklayınız