Dönüşüm Lojistik Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dönüşüm Lojistik Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Dönüşüm Lojistik Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 300 bin TL sermaye bedeli ile Cenan Şimşek, Selim Gültekin ve Ümit Hakkı Özkan tarafından kuruldu.


Dönüşüm Lojistik Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 300 bin TL sermaye bedeli ile Cenan Şimşek, Selim Gültekin ve Ümit Hakkı Özkan tarafından kuruldu.

Dönüşüm Lojistik Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, Her türlü emlakçılık faaliyetleri yürütmek. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak, oto satış yerleri açmak, işletmek, ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. 2. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları, ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek. 4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları almak, satmak, kiraya vermek. 7. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 9. Her türlü hafriyat işlerini yapmak, yaptırmak, gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alabileceği ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araç alır, kiralar, ihale verdiği işletmelere araç satar veya kiraya verir. 10. Her türlü mimarlık, mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,proje ve uygulamalarını yapmak. 11. Her türlü inşaat malzemelerinin toptan ve perakende alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 12. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir, her türlü taşıma sözleşmelerinin her fırsatta akit ve ifası ve bu işlemlere aracılık, brokerlik, komisyonculuk işlerini yapmak. 13. Her türlü vale hizmeti vermek, başkalarına ait olan her türlü araçların belirtilen adresten alınarak tamir, bakım, onarım, servis vb. işlemlerinin yerine getirilmesi için ilgili adreslere teslimi ve işlem sonrasında tekrar araçların alınan adreslere teslimini sağlamak. 14. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak. 15. Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kamu ve özel kuruluşların personel, isçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirlerarası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. 16. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, isletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, isletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 17. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. Hava, deniz ve kara yollan ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. 18. Konuları ile ilgili olarak lojistik ve teknolojik, iktisadi şartların gerektirdiği her türlü taşımacılık sistemlerinin kurulması ve işletilmesi işlemlerini yapmak ve aracılık etmek. 19. Amacını gerçekleştirmek üzere her türlü hukuki, mali ve ticari tasarruflarda bulunabilir. 20. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt dışındaki teşebbüs ve kurumlar ile yetkili mercilerden izin alınmak suretiyle ticari mümessillikler temsilcilik ve acentelik konularında anlaşmalar yapabilir ve bu anlaşmaların gerektirdiği her türlü hukuki ve ticari ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Velibaba Mh.Barbaros Hayrettinpaşa Cd.No:113/1 Pendik