Dönüşüm projelerindeki gayrimenkuller rant vergisinden muaf mı?

Dönüşüm projelerindeki gayrimenkuller rant vergisinden muaf mı?İmar planı değiştiği için aşırı değerlenmiş olan arsalardan değer artış payı alınacak. Rant vergisinden vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kentsel dönüşüm projelerindeki gayrimenkuller de muaf tutulacak


İstanbul Boğazı'ndan sonra şimdi de Tapu Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler öngören bir yasa teklifi taslağı hazırlandı. Hazırlanan taslağa göre, imar değişiklikleri sonucu oluşan arsa rantından Hazine ve belediyelere değer artış payı ödenecek. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, rant vergisini ödemeyen, tapuda hiçbir işlem yapamayacak. Rant vergisinden vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kentsel dönüşüm projelerindeki gayrimenkuller de muaf tutulacak. Yapılaşma izni verilmeyen kıyılarda millet bahçelerinin kurulmasına izin verilecek ve plajlara yeni iskele kurulamayacak fakat mevcutlar yasal hale dönüştürülecek.

RANT PAYI GELİYOR

Toplam 40 maddeden meydana gelen Tapu Kanunu ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi taslağı ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldı. Görüşlerin toplanmasından sonra AKP'li milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulması beklenen teklif taslağına göre, “kullanım amacı değişikliği”ne yönelik yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı da “değer artış payı olarak” alınacak. Bu pay nakit veya ayni (örneğin arsa payı) olarak da alınabilecek. İmar planı değişikliği ada bazında ve taşınmaz maliklerinin tamamının muvafakati alınarak da yapılabilecek. Değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer artışı payı, en geç taşınmazın ilk satışında ya da ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı da düzenlenmeyecek. Tahsil edilen payın yüzde 30'u imar planı değişikliğini onaylayan ilgili idarede açılacak kamulaştırma hesabına, yüzde 30'u Çevre Bakanlığı'nın dönüşüm projeleri özel hesabına, yüzde 40'ı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına yatırılacak. Büyükşehirlerde ise yüzde 20'si büyükşehir belediyesinin kamulaştırma hesabına, yüzde 20'si ilgili ilçe belediyesi kamulaştırma hesabına, yüzde 20'si bakanlığın dönüşüm projeleri özel hesabına, yüzde 40'ı ise Hazine hesabına aktarılacak.

KAYALIKLARA İSKELE PLAJ

Yasa gereği genel olarak halkın kullanımına açık sayılan kıyılara turizm amaçlı iskele de yapılamıyor. Fakat yeni taslakla kayalık kıyılar ile niteliği gereği su alanından başka türlü yararlanmanın mümkün olmadığı zorunlu hallerde turistik amaçlarla iskeleler kurulabilecek. Bu iskeleler platform niteliğinde olmayacak, 3 metreyi geçemeyecek. Bu düzenlemeden başta Antalya'nın Kaş ilçesi olmak üzere kayalık kıyı bölgeleri faydalanacak. Otellerin kıyılarda kurduğu mevcut iskelelerin devam edip etmeyeceğine de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karar verecek. Bakanlığın uygun gördüğü iskeleler de kalacak. Uygun görmedikleri 3 sene içinde, ruhsatsız iskeleler ise en geç 2020 sonuna kadar yıkılacak.

Meralara kamu binaları geliyor


Taslak düzenlemeye göre 775 sayılı Gecekonduyu Önleme Kanunu, 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Kanunu ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında ihtiyaç duyulan mera, yaylak, kışlak, otlak ve harman yeri vasıflı taşınmazlara artık kamu yatırımları da yapılabilecek. Dolayısıyla örneğin köylerdeki harman yerlerine kolaylıkla kamu binası inşa edilecek.

 

İstanbul Boğazı imara mı açılıyor?

10 soruda imarda yeni rant vergisi!