Doruk Emlak Oto Turizm'e duruşma günü bildirildi!

Doruk Emlak Oto Turizm'e duruşma günü bildirildi!

Tire Asliye Hukuk Mahkemesi, Doruk Emlak Oto Turizm Danışmanlığı Komisyonculuğu'na adres değişikliğinden dolayı dava gününü bildiremediğinden ilanen tebliğ etti


Tire Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C.TİRE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAşžKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 1998/372 Esas

DAVALILAR: DORUK EMLAK OTO TURİZM DANIşžMANLIĞI KOMİSYONCULUĞU
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tespit davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/04/2011 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyannca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com