Dövizle gayrimenkul kiralayana Yargıtay'dan iyi haber!

Dövizle gayrimenkul kiralayana Yargıtay'dan iyi haber!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dövizle mülk kiralayanları sevendirecek bir karara imza attı. Yargıtay'ın verdiği emsal karara göre, döviz üzerinden mülk kiralayanlar, kira artırımı nedeniyle ortaya çıkacak bir sorun sonrası davalık olurlarsa yeni kiralarının


Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracıları sevindirecek bir karara imza attı. Daire, yerel mahkemenin kararını bozarak, bundan böyle döviz üzerinden mülk kiralayanların, kira artırımı nedeniyle ortaya çıkacak bir sorun sonrası davalık olmaları durumunda, yeni kiralarının tespitinin YTL üzerinden yapılması gerektiğine hükmetti.

Emsal sayılacak kararda, "Yeni dönemde kira parasının mahkemece tespitinin istenmesi halinde, sözleşmedeki kiranın yabancı para ile ödenmesine ilişkin hükmün yeni dönemde hakimi bağlayıcı kabul edilmez" denildi.

Emsal kararın alınmasına neden olan olay şöyle gelişti:

Ev sahibi A.G., 1000 dolara kiraya verdiği dairesinin kirasını sözleşmesinin bitmesinin ardından 1500 dolara çıkarttı. Kiracı F.Ö. ise bu artırıma itiraz etti.  Ankara  1. Sulh Hukuk Mahkemesi, hak ve nesafet uygulamasına göre kiranın bin 442 dolar olmasına hükmetti.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. Daire, kararında yeni dönem kira parasının artırılarak tespitinin istenmesi halinde, bunun yabanca para üzerinden değil YTL olarak hesaplanması gerektiğine dikkat çekti.

-İŞTE, EMSAL GEREKÇE-

Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal kararın gerekçesinde şu görüşleri ifade etti:

"Borçlar Kanunu uyarınca borcun yabancı para ile ödenmesinin kararlaştırılması halinde, kira parasının sözleşmeye uygun olarak yabanca para ile ödenmesi gerektiğinde şüphe yoktur. Ancak, yeni dönem kira parasının mahkemece artırılarak tespitinin istenilmesi halinde, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nda öngörüldüğü üzere, kira süresi sona erdiğinden, 6570 sayılı yasanın 11. maddesi uyarınca yenilenen dönemde kira sözleşmesinin diğer hükümlerinin yenilenmesine karşın kira parasına ilişkin şart yenilenmemekte ve kira parası belli olmayan bir sözleşme haline gelmektedir. Mahkemece kira sözleşmesindeki bu boşluk 'hak ve nesafet' kurallarına uygun bir kira parası takdir edilmek suretiyle doldurulmalıdır. Yeni dönem kira parasının tespiti anılan kararda açıklandığı gibi bir 'sınırlama'dır. Yeni dönemde hakimin yaptığı sınırlama sonucunda belirlediği ücret unsuru bir kira sözleşmesinin yenilenmesi sağlanabilmektedir. Bu hukuki olgu karşısında, yeni dönemde kira parasının mahkemece tespitinin istenmesi halinde, sözleşmedeki kiranın yabancı para ile ödenmesine ilişkin hükmün yeni dönemde hakimi bağlayıcı kabul edilemez. Bu nedenle hakim anılan İBK da öngörülen sınırlamayı yaparken 'davalı kiracının bu yönde açık bir kabulü bulunmadığı sürece' Borçlar Kanunu'nun 83. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kira parasını Türk lirası olarak takdir etmek ve sözleşmede yer alan boşluğu buna göre doldurmak durumundadır. Bunun için öncelikle. Dava konusu yerin yeniden (boş olarak) kiralanması halinde getirebileceği kira parası bilirkişiler tarafından belirlenmelidir. Böyle bir belirleme yapılırken öncelikle benzer yerlerin kira sözleşmeleri incelenmeli, dava konusu yer ile ayrı ayrı karşılaştırılmalı, kira parasına etki eden hususlar üzerinde ayrıca durulmalıdır."

(Zaman)