14 / 08 / 2022

Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal karar! Binlerce işçiyi ilgilendiriyor

Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal karar! Binlerce işçiyi ilgilendiriyor

Yargıtay'dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal bir karar geldi. Bir taşeron firmasında çalışan işçi, iş dışında karıştığı bir suçtan dolayı hapis cezası aldı ve bunun üzerine işveren çalışanın anlaşmasını feshetti. Yargıtay ise işçiye tazminat verilmesine hükmetti.Alınan bilgilere göre, taşeron firmasındaki bir kamu kurumunda çalışan işçi kurum dışında gerçekleştirdiği bir hırsızlık suçuna karıştığı için hapis cezası aldı. Cezaevine gönderilen işçi bir süre sonra işten çıkarıldı. Kıdem tazminatı talep eden işçi İş Mahkemesi'ne gitti. İş sözleşmesinin kesinleşen bir ceza nedeniyle feshedildiğini ifade eden işçi, kıdem ile ihbar tazminatını talep etti.

Şirket sahibi ise işçinin hırsızlık yaptığını ve bu nedenle de cezaevine girdiğini, sonuç olarak da yaşananlardan dolayı anlaşmasının kıdem tazminatı ödemeksizin feshedildiğini dile getirdi. İşveren Toplu İş Sözleşmesi'nin 56/6 maddesinde bulunan yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin sözleşmelerinin feshedileceğini savundu. Bu nedenle de davanın red kararını istedi. Mahkemede de davanın reddine karar verdi. Davacı işçi, bu defa da taraf istinaf kanun yoluna başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi itirazın reddine karar verdi.

Bunun üzerine işçi kararı temyiz etti. Sonuç olarak Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararda, davacı işçinin iş sözleşmesinin 4587 sayılı İş Kanunu'nun ahlak ile iyi niyet kurallarının uymayan hallerinin düzenlendiği 25/II maddesinde belirtilen nedenler feshi halinde kıdem tazminatını alamayacağı ifade edildi. İşverenin 4587 satılı İş Kanunu'ndaki 25/I, 25/III ve 25/IV maddesinde bulunan nedenlere dayanarak iş sözleşmesinin sonlandırılması durumunda haklı da olsa kıdem tazminatı ödemesi gerektiğine hükmetti. Kararda, "İş yeri dışında ve iş yeriyle ilgisiz bir suçtan dolayı kesinleşen hüküm çerçevesinde cezaevine girilmesi hali İş Kanunu 25/IV çerçevesinde bulunmuyor. İşçiden kaynaklanan mahkumiyet halinde işçiyi çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı sebep vardı. İş yeri dışında ve iş yeri ile ilgisiz suçun infazı için ise bir devamsızlık iradi değildi" denildi.

Kararın devamında şu ifadelere yer verildi: "İşçinin iş sözleşmesinin zorlayıcı sebeplerle 25/III bendi uyarınca eğer feshedilme olursa, işverenin bildirim şartına uyma veya ihbar tazminatı bulunmamakta ve derhal fesih hakkı bulunmaktadır. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi 1475 sayılı yasanın 14. maddesine göre kıdem tazminatının ödenmesi gerekiyor."