Yargıtay'dan konut kredisi dosya masrafı iadesine ilişkin karar!

Yargıtay'dan konut kredisi dosya masrafı iadesine ilişkin karar!

Yargıtay'dan konut kredisi dosya masrafı iadesi alan tüketicileri ilgilendiren karar geldi. Karar gereğince ekspertiz ücretleri iade edilmeyecek..


Yargıtay konut kredisi kullanıp, dosya masrafının iadesini talep eden tüketicileri ilgilendiren karar aldı. Kararda, ekspertiz ücretlerinin iade edilmesinin doğru olmadığı kanaatine varıldı.

Eskişehir'de bir vatandaş konut kredisi nedeniyle masraf adı altında alınan ücretlerin iadesi amacıyla Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat etti. Hakem heyeti talebi kabul etti. Ancak iade edilmesi gereken masraflar arasında ekspertiz ücreti de yer aldı.

Buna karşın davacı banka vekili, ekspertiz ücretinin faturalı olduğunu, bu nedenle kararın hata içerdiğini beyan ederek, kararın kısmen iptaline karar verilmesini istedi.

 

Mahkeme red, Yargıtay temyiz etti

Mahkemece, davanın reddine karar verildi. Ancak hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istemi ile temyiz edildi.

Bankanın ancak tüketiciden davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gereki olup, ekspertiz ücretinin de ekspertiz firmasına ödendiğinin ispatlanması ile hakem heyeti tarafından verilen kararın kısmen iptali istemi kabul edildi.

 

Emsal oluşturacak davada şu hükümler yer aldı:

"Davacı eldeki dava ile, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının ekspertiz ücretinin tahsilini de içeren kısmı yönünden iptalini istemiş; mahkemece, zorunlu olduğu ispatlanmayan masrafların tahsiline ilişkin sözleşme hükümlerinin haksız şart niteliği taşıdığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Davacı banka tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de; somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Dosya kapsamına göre, davalı, davacı bankadan konut kredisi kullanmış, bu kredi sebebiyle davalıdan dosya masraflarının yanı sıra dava konusu yapılan 265,50 TL tutarlı faturayı dosyaya ibraz etmiştir. Bu durumda, davacı banka tarafından yaptırtılan ekspertiz işlemine ilişkin olarak hakem heyeti kararının kısmen iptali isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, açıklanan husus göz ardı edilerek, davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin, açıklanan bu nedenle kabulü gerekmiştir."


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com