Dövizle konut kredisi kullananlar TL cinsinden yapılandırma yapabilecek!

Dövizle konut kredisi kullananlar TL cinsinden yapılandırma yapabilecek! Dövizle konut kredisi kullananlar TL cinsinden yapılandırma yapabilecek!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, 2007-2009 tarihlerinde İsviçre Frangı veya Japon Yeni'ne endeksli olarak kullandırılan konut kredilerinin Türk Lirası cinsinden yapılandırılmasına ilişkin tavsiye kararı aldı2007-2009 tarihlerinde İsviçre Frangı veya Japon Yeni'ne endeksli konut kredilsi kullananların, TL cinsinden yapılandırılmasına karar verildi.


Türkiye Bankalar Birliği TBB'den yapılan yazılı açıklamada alınan karar şu şekilde duyuruldu:


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, 2007-2009 tarihlerinde İsviçre Frangı veya Japon Yeni'ne endeksli olarak kullandırılan konut kredilerinin Türk Lirası cinsinden yapılandırılmasına ilişkin temel prensiplerin belirlendiği tavsiye kararı almıştır. Bu karar hakkında TBB üyelerine yazılı bilgi verilmiştir.


Yapılandırma kapsamı dışında kalanlar; kredinin kullandırıldığı tarihte kredi borcu 250 bin TL'yi aşan krediler ve/veya kredinin kullandırıldığı tarihte yurtdışında yerleşik olan veya geliri döviz cinsinden olduğu belgelenen müşterilere kullandırılan krediler ve/veya tavsiye kararının açıklandığı tarihten önce kapatılmış veya yapılandırılmış olan krediler ve/veya yargıya intikal etmiş olan kredilerdir.


Yapılandırma kapsamındaki başvuruların Türkiye Bankalar Birliği tarafından tavsiye kararının kamuoyuna duyuru tarihinden itibaren 60 gün içinde, kredi müşterisi tarafından kredinin kullandırıldığı bankaya yazılı olarak yapılması gerekmektedir.


Yapılandırma kapsamında; İsviçre Frangı'na veya Japon Yeni'ne endeksli konut kredisi ve kredinin kullandırıldığı tarihte müşteri hesabına geçen ve miktarı 250 bin TL ve altında olan krediler yer almaktadır.


Söz konusu konut kredisi oranı, kredinin kullandırıldığı tarihte müşteri hesabına geçen TL tutarı baz alınarak, aylık en fazla yüzde 1,25 olarak borç bakiyesi ile yeniden hesaplanır. Müşteri tarafından yapılan, yasal ödemeler (vergi, fon vb.) hariç, anapara, faiz ve kur farkı ödemelerinin müşteri hesabından tahsil edilen TL karşılıkları hesaplanan borç bakiyesinden mahsup edilerek hesaplanan borç için kalan vade üzerinden yeni bir TL ödeme planı hazırlanır. Mahsuplaşma sonrasında müşteriye herhangi bir iade yapılmaması tavsiye edilmektedir.


Yukarıda belirtilen prensipler dışında, müşterilerin münferit yapılandırma taleplerinin karşılanması hususu bankaların kendi kararlarında olduğu belirtilmiştir.


Sabah