DSİ, İnşaat Mühendisi alacak!

DSİ, İnşaat Mühendisi alacak! DSİ, İnşaat Mühendisi alacak!

Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde görevlendirmek üzere 85 inşaat mühendisi alacak. DSİ, inşaat mühendisiyle birlikte makina, maden, harita, ziraat, jeoloji, elektrik-elektronik ve jeofizik mühendisi de alacak...Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kurumun merkez Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere toplam yüz otuz beş (135) adet Mühendis kadrosuna, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/9/2014 tarih ve 29112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DSİ Mühendislik Atama ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yapılacak sözlü sınav neticesinde atama yapılacak.


DSİ, sınav ile 85 İnşaat, 8 Makina, 3 Maden, 17 Harita, 5 Ziraat, 13 Jeoloji, 2 Elektrik-Elektronik ve 2 Jeofizik Mühendisi alacak. Detaylar şöyle;


Adaylarda aranılan şartlar


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,


b) Son müracaat tarihi itibarıyla (10 Ekim 2014) fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır.


c) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.


d) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.


Başvuru yeri ve şekli


Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formu’ nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden birçıktı alınması zorunludur.

Her aday en fazla 10 adet tercihte bulunacaktır.


Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvuru tarihi


Başvurular; 01 Ekim 2014 tarihinde başlayacak, 10 Ekim 2014 tarihinde de sona erecektir.


Başvuruların değerlendirilmesi


Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sınav tarihi ve yeri


Sözlü sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 13 Ekim 2014 tarihinde www.dsi.gov.tr  adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.


İlan metnini indirmek için tıklayın!


Emre Kulcanay / Emlakkulisi.com