Dükkan sahibi stopaj öder mi?

Dükkan sahibi stopaj öder mi?Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden stopaj ödüyor. Peki, dükkan sahibi stopaj öder mi?


Dükkan sahibi stopaj öder mi?

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisi "Kira stopajı" olarak tanımlanıyor.


Kira stopajında gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden vergi kesiliyor.


Kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorunda oluyor. Peki, stopajı kim öder? Dükkan sahibi stopaj öder mi?


Kira stopajından mal sahipleri değil, kiracılar sorumlu oluyor.Vergi Usul Kanununa göre, vergi kesintisinde müteselsilen kesinti kuralı bulunmasına karşın, işyeri kira ödemelerinde, kiracının stopaj (vergi kesintisi) yapmaması halinde, mal sahibinin de müteselsilen sorumlu olacağı yönünde, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir belirleme bulunmuyor. 


Bu nedenle, kiracının stopajı vergi dairesine yatırmamasından dolayı, işyeri sahibinin sorumluluğu bulunmuyor. Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılıyor.


Örnek

3 aylık veya 1 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.


Aylık vergi tutarının brüt 1.500 TL olduğunu düşünelim. Üç aylık kira stopajı hesaplaması şu şekilde olacaktır;


1.500 * 3 = 4.500 TL

4.500 / 100 = 45

45 * 20 = 900 TLDükkan sahibi kat maliki midir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com