Durhan Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Durhan Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Durhan Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Durhan Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Haci Tamer Durhan, Nagihan Aylıkcı tarafından 10 bin TL'lik sermaye bedeli ile 20 Mart'ta kuruldu.Durhan Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Haci Tamer Durhan, Nagihan Aylıkcı tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 20 Mart'ta kuruldu. 


Durhan Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.   Her türlü inşaat yapımı , mesken.toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanal, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu  boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun yapımı alımı,satımı, yurtiçi ve yurtdışı  taahhüt, taşeronluk hizmetleri, 2.   Her türlü ulaşım tesisleri, kara ve demiryolları v.b altyapı inşaatları, tersaneler,havaalanları ile bunlara bağlı yardımcı üniteler inşaa etmek, inşaasını taahhüt etmek,yapmak ve yaptırmak bu işlerle ilgili her türlü projenin mühendislik hizmetlerini ve müşavirlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, 3.   Her türlü enerji tesisleri, doğalgaz, elektrifikasyon, reaktör, jeneratör vb yer altı ve yer üstü enerji santral ve nakil hatları, barajlar, petrokimya ve diğer kimya ve endüstri tesisleri ile boru hatları, inşaat, hafriyat, tesis ve taahhüt işleri, 4.   Her nevi prefabrik tesisleri kurmak, hazır beton ve prefabrike yapı elemanlarının üretimini montaj ve izolasyon işlerini yapmak,  5.   Her nevi demir çelik mamullerinin alım satımı ve işlenmesi suretiyle sacdan muhtelif cins profil soğuk demir imalatı, demir çekme haddeleme konstrüksiyon tesisleri kurmak ve işletmek,  6.   Konusu ile ilgili arsa, arazi, bina alım ve satım ve bunların kiralanması,kiraya verilmesi, 7.    Her türlü inşaat malzemeleri, tuğla kiremit, kum, çimento, mıcır, inşaat demiri, fayans , karo, kalebodur , parke , mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana , tecrit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan ,açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri alım ve satımı,ithalatı,ihracatını yapmak, bunlarla ilgili gerekli satış yerleri ve marketleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir almak, devir etmek, 8.   Amaçla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak, ihalelere girmek, her türlü inşaatın plan, proje tanzimini ve  müşavirlik hizmetlerini  vermek, 9.   Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari  tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık , çevre tasarımı ve düzenlenmesi,  10.   Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri ile her türlü laboratuar test cihazları,gerekli her türlü makine , vinç vb  alım satımı kiraya alınması ve kiraya verilmesi, her nevi kimyasal malzemelerin  alımı satımı ithalatı ve ihracatı 11.   Her türlü PVC , alüminyum , demir ve metal doğrama alım satımı, ithalatı ve ihracatı 12.   Her türlü hurda sıhhi tesisat ve malzemelerinin alım satımı, ithalatı ve ihracatı 13. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  14. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  15. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  16. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.  MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etüdleri, hidrolojik, hidrojeolojik etüdler, sıcak su etüdleri, jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sontaj, inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanması, beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması.    Her türlü inşaat, taahhüt, hafriyat, nakliyat, alt ve üst yapı işleri ile, iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak, kendi nam ve hesabına, kat karşılığı veya arsa alarak, bina ve tesisler yapmak, yaptırmak, satmak veya ticaretini yapmak, yurt içinde ve yurt dışında, konut hizmet binaları, sosyal tesisler, baraj, sulama şebekeleri, karayolu, orman yolları gibi alanlarda inşaat, müteahhitlik, mühendislik ve taşeronluk işleri.


Durhan Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Yeşilkent Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:2/1