Düzce Belediyesi'nden Park Gölet açıklaması!

Düzce Belediyesi'nden Park Gölet açıklaması!Düzce Belediyesi Park Gölet işletmesi hakkında basında çıkan haberlere karşı bir açıklama yaptı. İşte Düzce Belediyesi'nden yapılan o açıklama...Düzce Belediyesi Park Gölet ile ilgili haberler hakkında bir açıklama yaptı. Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;


Park Gölet işletmesi hakkında basında çıkan haberlere karşı bir basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Söz konusu işletmenin müsteciri dahi olmayan Osman YAMAN adındaki şahsın açıklamalarının tamamı gerçek dışıdır.


Park Gölet ve işleticisi ile diğer şahıslara ilişkin gerçekler şu şekildedir:


Park Gölet tesisi işleticisi Ömer Faruk ÇAKMAK’dır. Ancak Osman YAMAN 2015 yılının Ekim veya Kasım aylarında belediyemize gelmiş ve işleticisi olduğunu iddia ettiği tesisi belediyeye devretmek istediğini beyan etmiştir. Bu beyan üzerine adı geçen tesise ilişkin bilgi ve belgeler incelenmiş olup, yapılan inceleme sonrasında; mahkeme kararları ve mevcut muhtarın talebine istinaden Park Gölet tesisinin Ömer Faruk ÇAKMAK tarafından işletilmesinin mümkün olmadığının ortaya çıkması üzerine bu tarihten sonra bu konuda herhangi bir görüşme dahi yapılmamıştır.


Düzce belediyesi mücavir alanı Muncurlu köyündeki Park Gölet tesisi işleticisi dahi olmayan yazılı ve görsel basına Osman YAMAN tarafından ileri sürülen iddialar gerçeği yansıtmaktan uzak olup, kapatma işlemi ile de kesinlikle ilgisi bulunmamaktadır.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 Nisan 2015 tarihinde belediyemize gönderilen yazıya istinaden 17 Mayıs 2016 tarihinde belediye encümenimizce 767 ve 794 sayılı kararları ile toplam 75 bin 878 TL para cezası, bir ay içinde ruhsat almadığı takdirde yapının yıkılmasına ve ruhsatsız çalıştığından 219 TL para cezası ile işyerinin kapatılmasına karar verilmiştir.


İl Jandarma Komutanlığı yazısında bildirilen gerekçe şöyledir;


“Yapılan kontrol esnasında işyerini işlettiğini beyan eden Ömer Faruk ÇAKMAK’ın işyerini kendisinin 25.04.2012 tarihinde Muncurlu köy muhtarlığı tüzel kişiliğinden kiraladığını, kiraladığına dair Karar defter fotokopisini ibraz ederek belge üzerinde yapılan kontrolde karar defterinde kiralayanın Ömer Faruk ÇAKMAK olduğu görülmüştür.


İş yerinin Vergi Levhası olarak ibraz edilen 9350052088 Vergi kimlik numaralı Ticaret unvanı YAMAN TEKSTİL TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. olduğu, Vergi levhasında ana faaliyet konusunun 139902-Tül ve Diğer Ağ Kumaşların (Dokuma, Örgü, Tığ işi imalatı ürünleri) nakış imalatı olduğu tespit edilerek, halen faaliyette Ömer Faruk ÇAKMAK’a ait iş yerinin faaliyet konusu ile vergi levhasının ana faaliyet konusunun uyumsuz olduğu görülmüştür. Vergi levhasında iş yeri adresinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemi dahilinde kapı numarasının belirtilmediği tespit edilmiştir. Vergi levhasında YAMAN TEKSTİL isimli işyerinin yetkilisinin Osman YAMAN olduğu fakat Park Gölet isimli iş yerini işleten şahsın Ömer Faruk ÇAKMAK olduğu tespit edilerek iş yerini işleten şahıs veya Tüzel kişilik adına vergi levhasının bulunmadığı tespit edilmiştir.”


Düzce Belediyesi Encümeni tarafından hazırlanan kararda ise şu ifadeler yer almaktadır;


“İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Encümene havale olunan, 29.04.2016 tarih 4074 sayılı yazısı ve ekli evraklar birlikte incelendi.


Muncurlu Mahallesi Bağlantı Yolu No:7/3 adresinde bulunan orman arazisi üzerinde Ömer Faruk ÇAKMAK tarafından belediyeden izin almadan yapı yapıldığı 27/04/2016 tarihinde tutanak ile tespit edildiği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereği mühürlenerek durdurulduğu anlaşıldı.


Belediye Encümeni tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında (5940 sayılı yasanın 2. Maddesi ile değişik) yapılan değerlendirmede;


Aykırılıktan etkilenen toplam inşaat alanı 600 m2 x 39,52                         23.712,00 TL

Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapıldığından %40 artırılarak       9.484,80 TL

Ruhsatsız olarak yapıldığından %180 artırılarak                                       42.681,60 TL

TOPLAM …………………………………………………………………………75.878,40 TL


Muncurlu Mahallesi Bağlantı Yolu No:7/3 adresinde yapı sahibi Ömer Faruk ÇAKMAK adına 75.878,40 TL para cezası verilmesine, 1 ay içinde ruhsatlandırılmadığı takdirde yapının yıkılmasına, kararın tebliği ve mali konularda gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne, imar konusunda gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, bilgi için de bir örneğinin Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesine karar verildi.”


20 Aralık 2016 tarihinde Ömer Faruk ÇAKMAK belediyemize dilekçe vererek encümen kararlarının yeniden incelenmesi ve ek süre talebinde bulunmuş, ancak encümen kararlarının iptali söz konusu olmamıştır.


Diğer taraftan; Belediyemiz Encümenince yukarıda belirtilen kararına karşı muhatapları tarafından bugüne kadar herhangi bir dava açılmamıştır.


Ömer Faruk ÇAKMAK’a ait işyerinde 18 Nisan 2017 tarihinde işyerinin mühürlenmesi için kendisine karar tebligatı götürülmüş, tebligatı kabul etmediğinden tebligat Muncurlu Köyü muhtarı İrfan YESİRCİ’ye teslim edilmiştir. Verilen karar gereği Düzce Valiliği ve Düzce İl Jandarma Komutanlığına bilgi verilerek işyeri 20 Nisan 2017 tarihinde mühürlenmiştir.


Ayrıca; bahsi geçen işyerinin arazisinin Orman İşletme Müdürlüğüne ait olduğu, ancak köy tüzel kişiliğine kiralandığından kira sözleşmesinde üçüncü bir şahsa devredilemez maddesi doğrultusunda şu anki müstecire ruhsat verilmesi mümkün değildir.


Hal böyle iken, Osman YAMAN tarafından ruhsat karşılığında tesisin işletmesinin yarısının istendiği yönünde ileri sürülen bir iddia tamamen bir iftiradan ibaret olup, bu konuda adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur.Düzce Belediyesi