13 / 08 / 2022

Eba Profesyonel Site Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!


Eba Profesyonel Site Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 10 bin 50 TL sermaye bedeli ile Ayşe Küçükçakan, Burak Doğusoy ve Efe Yasin Aydemir ortaklığında kuruldu.Eba Profesyonel Site Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 10 bin 50 TL sermaye bedeli ile Ayşe Küçükçakan, Burak Doğusoy ve Efe Yasin Aydemir ortaklığında kuruldu.

Eba Profesyonel Site Yönetimi Ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
BİNA VE SİTE YÖNETİMİ -Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı yapmak. -Kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, genel temizlik, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. -Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. -Yıllık site veya binanın maliyet ve ödeme planını yapmak. -Site veya apartman giderleriyle ilgili olarak istenildiğinde kullanılan orantılı ödeme planı yapmak. -Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak. -Sitenin ortak ısınma gider planını yapmak. -Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. -Sitelerde ve site benzeri yaşam alanlarında ortak karşılanması gereken giderleri belirleyip aylık aidat tutarını hesaplamak. -Site ve binalarda yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırıcı modernizasyon çalışmalarında bulunmak. -Site ve binalarda giriş güvenliği hizmeti vermek, tüm güvenlik hizmetini sağlamak, kişi ve kurumlardan bu konuda hizmet satın almak. -Üçüncü kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek,kira sözleşmelerini fesih etmek. -Site ve binalarda ihtiyaç halinde her türlü hukuki, mali, mimar ve mühendislik hizmetlerinini tedarik etmek, vermek veya satın almak. DANIŞMANLIK -Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, danışmanlığı yapmak kaydıyla, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin konusu ile ilgili danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet vermek. EMLAK -Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrı menkul malları ve bu mallara muteallık haklar iktisap etmek ve bu hususta şirket işleri için lüzumlu menkul ve tesisleri satın almak inşa etmek kiralamak şirket için rehin veya ipotek etmek. Başkalarına ait gayrı menkuller üzerine her türlü tasarruflarda bulunmak, -Şirket gayelerinden herhangi birinin temini için her türlü nakil vasıtaları satın almak,kiralamak,veya işletmek,diğer hukmi ve şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak ,veya kurulu şirketlere iştirak etmek veya bunlara devren iktisap etmek.