EBRD yeni Türkiye stratejisini açıkladı!

EBRD yeni Türkiye stratejisini açıkladı! EBRD yeni Türkiye stratejisini açıkladı!

EBRD, beş yıl boyunca Türkiye'deki yatırımlarına ve politikalarına yön verecek olan yeni stratejisini açıkladı. Banka yatırım yapmanın yanı sıra, ülke ekonomisini güçlendirecek politikalara da destek verecek.Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2019 yılından 2024 yılına kadar Türkiye finans sektörünün dayanıklılığının artırılması ve sermaye piyasalarının güçlendirilmesi, ülkenin bilgi ekonomisinin geliştirilmesi, özel sektörde ekonomik kapsayıcılığın ve cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ile Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişinin hızlandırılması ve bölgesel enerji bağlantılarının desteklenmesine odaklanacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; EBRD, beş yıl boyunca Türkiye'deki yatırımlarına ve politikalarına yön verecek olan yeni stratejisini açıkladı. Türkiye'deki önemli yatırımcılardan olan banka, ağırlıklı olarak özel sektör odaklı çalışıyor. Banka yatırım yapmanın yanı sıra, ülke ekonomisini modernleştirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olacak politikalara da destekleyecek.

EBRD, 2019-2024 döneminde Türkiye finans sektörünün dayanıklılığının artırılması ve sermaye piyasalarının güçlendirilmesi, ülkenin bilgi ekonomisinin geliştirilmesi, özel sektörde ekonomik kapsayıcılığın ve cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ile Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişinin hızlandırılması ve bölgesel enerji bağlantıları destekleyecek.

EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, Türkiye'ye düzenlendiği bir ziyarette "EBRD ve Türkiye'deki özel sektörün birlikte keşfedeceği heyecan verici birçok yeni alan var. Geçmişi gurur verici inovasyonlarla dolu bir kalkınma bankası olarak bu keşifte öncü bir rol üstlenmek için gerekli donanıma sahibiz. EBRD yalnızca iyi gün dostu değildir. Uzun vadeli sonuçlar da bizim için çok önemlidir. Eskiden olduğu gibi, bugün de Türkiye için ve buradaki özel sektörü desteklemek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Chakrabarti'nin ziyareti ve yeni stratejinin tanıtılması, aynı zamanda EBRD’nin Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunup hayata geçirdiği 10 yılın kutlaması niteliğine sahip.

Banka, geçen 10 yıldır sürdürülebilir enerji, altyapının iyileştirilmesi, küçük şirketler de dahil özel sektörün rekabet gücünün artırılması, yerel sermayenin ve yerel para birimi piyasalarının geliştirilmesine yatırım yapmanın yanı sıra kadınlara, gençlere ve kırsal kesimde yaşayanlara daha çok iş ve iş odaklı eğitim fırsatlarının sunulmasını teşvik vermek amacıyla EBRD bu güne kadar 300 projeye 11,5 milyar avro değerinde yatırım gerçekleştirdi ve bu girişimler için dış kaynaklardan 2,3 milyar avro finansman desteği sundu. Bankanın Türkiye'de bulunan yatırımlarının birçoğu sürdürülebilir enerjilerin ve kaynakların kullanılmasını teşvik edip yeşil ekonomiyi destek sağlıyor. Bankanın yatırımları her yıl 2,4 milyon binek otomobilin yarattığı etkiye eş değer olan 11,3 milyon ton CO2 salınımını engelliyor. Banka, 3 GW'lık kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturan rüzgar, güneş ve jeotermal enerji projelerini doğrudan veya Türkiye'deki iş ortağı bankalara kredi verip finanse etti. Bu kapasite, ülke genelinde bulunan toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 7'sini oluşturuyor.

- EBRD, 20'den fazla finansal kuruluşa 2 milyar avro finansal destek verdi

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) büyümesine destek vermek amacıyla EBRD, ülkede bulunan banka, leasing şirketleri ve faktöring firmaları gibi 20'den fazla finansal kuruluşa uzun vadeli fon sağlayarak 2 milyar avro finansal destekledi.

EBRD ayrıca, Avrupa Birliği, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye gibi hibe verenler ile ülke genelinde bulunan 850 KOBİ'ye danışmanlık desteği sunup büyümelerine ve 4 binden fazla yeni iş imkanı yaratmalarına yardımcı oldu.

Bankanın İş Hayatında Kadın adlı programı sayesinde 20 bin kadın girişimci finansman, danışmanlık ve eğitim aldı.

Banka yaklaşık 30 Türk şirketine ortak olarak bu şirketlerin kalkınmasına destek oldu. Ayrıca, Türkiye odaklı dokuz özel sermaye ve girişim sermayesi fonuna yatırım yaparak bu fonların yerel firmalara 1,1 milyar avro yatırım yapmasına imkan sağladı. EBRD'nin yatırımcı olduğu birkaç bölgesel fon, Türk işletmelerine yaklaşık 800 milyon avro yatırım gerçekleştirdi.

Banka, Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerine finansman sunarak bu şirketlerin çevresel ve sosyal standartlarını artırdı; araştırma ve geliştirmenin yanı sıra yeni pazarlar keşfetmeye daha çok yatırım yapabilmelerine fırsatı sunarken, gençlere eğitim verilmesini ve kadınlara daha fazla iş imkanı yaratılmasını sağladı.

- EBRD finansmanının 2,6 milyar avrodan fazlası tarım sektörüne

EBRD finansmanının 2,6 milyar avrodan fazlası tarıma ve tarım ürünlerinin piyasaya sunulması için gerekli olan üretim, işleme, ambalajlama ve dağıtım gibi aşamalara ayrıldı. Banka, ayrıca Türkiye'de bulunan ticari bankalarda çalışan kredi uzmanları için yenilikçi bir aracın geliştirilmesine yol açtı. Oluşturulan yenilik ile kredi uzmanları 2,6 milyar avro değerinde 460 bin tarım kredisine onay verdi.

EBRD, Türkiye'nin altyapısının geliştirilmesi için önemli bir rol üstlendi. Banka, özel sektörün kamu-özel sektör ortaklığı programları da dahil altyapı sektöründe daha aktif olma fırsatı sunan bir yasal çerçeve tasarlanmasına yardım etti. Banka, İstanbul Boğazı'nın altındaki Avrasya Tüneli'nin ve ileri teknolojilerle donatılmış hastanelerin inşaatlarını finanse etmek için bu ortaklık programlarını kullandı.

EBRD tarafından finanse edilen ülke genelinde bulunan sekiz yeni şehir hastanesi, bin kişiye düşen yatak sayısı OECD ortalamasının yarısından düşük olan Türk sağlık sistemine 13 bin 462 yeni yatak kazandırılacak.

Ayrıca İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Çanakkale'nin de bulunduğu sekiz şehir, EBRD'nin finanse ettiği toplu taşıma, su hizmetleri ve atık yönetimi gibi yeni altyapılar ile şehir sakinlerinin yaşam kalitesi artırlabildi.

Yeni gelişen bir tahvil piyasasına destek veren banka, finansman için sermaye piyasalarına istenilen yerel şirketlerce ihraç edilen Türk lirası cinsinden sekiz tahvile yatırımda bulundu. Banka ayrıca, iki altyapı projesi tahviline ve yerel bankalarca ihraç edilen taşınmaz ipotek teminatlı üç ayrı tahvile de yatırım gerçekleştirdi. Son 10 yıldır ülkenin yatırımcısı konumunda bulunan EBRD ile biri Londra Borsası’nda olmak üzere beş Türk şirketi halka arz edildi.