EGS GYO, faaliyet raporu ile finansal tablolarını yayınladı!

EGS GYO, faaliyet raporu ile finansal tablolarını yayınladı!

EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 01 Haziran 2011 ile 30 Haziran 2011 dönemine ait finansal tablolarını ve faaliyet raporlarını yayınladı...

EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:24/08/2011
KARAR SAYISI :2011/15

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a)  01.01.2011 - 30.06.2011 dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.

b) Ortaklıktaki ve aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Mali Tablolar ve Dipnotlar ile Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

c) Ortaklıktaki ve aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Saygılarımızla,

EGS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

Portföy tablosu için tıklayınız Denetim raporu için tıklayınız