Eksen Kilit Geçiş Çatı Cephe Sistemleri İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eksen Kilit Geçiş Çatı Cephe Sistemleri İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Eksen Kilit Geçiş Çatı Cephe Sistemleri İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eksen Kilit Geçiş Çatı Cephe Sistemleri İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermayeyle bugün Pendik'te kuruldu.
Eksen Kilit Geçiş Çatı Cephe Sistemleri İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Pendik'te Özlem Aydın tarafından kuruldu.


Eksen Kilit Geçiş Çatı Cephe Sistemleri İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.  2. Her türlü Konut,alışveriş merkezi,fabrika,rafineri,atölye,otel,hastane,spor kompleksi ve benzeri yapıların çatı iskeleti kurulumunu içeren inşaat işleri,çatı yapımı,çatı oluğu ve oluk ağzı montaj işleri ile metal ve diğer malzemeden çatı kaplama işlerini yapmak 3.Yer altı yapıları ,köprü,rafineri,viyadük,sanat yapıları,binaların toprak altı kısımlarının su ve ısı yalıtım işlerini yapmak.Konut,alışveriş merkezi,fabrika,rafineri,atölye,otel,hastane,spor kompleksi ve benzeri yapıların pasif yangın durdurucu işlerini yapmak ve ilgili ürünlerinin ticaretini yapmak. 4.Her nevi inşaat ve taahhüt işlerinde bulunmak,ihaleler almak,münferit olarak veya özel tüzel kişilerle veya yabancı müteahhit firmalarla veya sadece bir işe mahsus olmak üzere kar ortaklığı kurarak, yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik,mühendislik,mimarlık hizmetlerinde bulunmak. Konutlar,işyerleri,okullar, hastaneler, fabrikalar, atölye binaları, spor tesisleri,anıtlar,turistik ve zirai tesisler, tüneller, köprüler, barajlar, yollar,limanlar,demiryolları, iskeleler, park ve bahçelerin yurtiçinde ve yurtdışında yapım ve taahhüt işlerini yapmak. Proje ve fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik,mimarlık hizmetleri yapmak, elektrik sıhhi ve mekanik tesisat taahhüt işleri yapmak. 5.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri,kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler,yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı,üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, 8.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 9.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 10.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak. 11.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 12.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi,boya, parke ve cam cila,duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer,fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 13.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma,tasarım,fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 14.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları,deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı. 15.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 16.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerininyapımı. 17.Demir,saç, kiremit, tuğla, çimento, karo fayans, elektrik kaloriferi, sıhhi tesisat,hırdavat izolasyon malzemelerinin ve her türlü inşaat malzemesinin alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak. 18.Konusu ile ilgili olmak üzere menkul ve gayrimenkul mallar ile haklar iktisap etmek kiralamak kiraya vermek ipotek ve rehin tesis etmek konulmuş ipotek ve rehinleri kaldırmak. 19.Konusu ile ilgili olarak Yurt içinde ve yurt dışında kurum ve bankalardan gerçek veya tüzel kişilerden her türlü krediler sağlamak gerektiği takdirde şirketin malları üzerinde ipotek tesis etmek uzun orta ve kısa vadeli borçlanmalarda bulunmak konulmuş ipotekleri kaldırmak. 20.Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı firmaların mümessillik acentelik temsilcilik distribütörlük ve bayilikler alabilir,gerektiğinde aynı statüdeki kendisine ait olan hakları başkalarına devredebilir. Marka patent ihtira beratı know how haklar satın alabilir kiralayabilir kiraya verebilir başkalarına devredebilir. şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü ürünü yasal izinlerini almak şartıyla ithal ve ihraç edebilir. Şirket gerçek ve ya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir kurulmuş olan ortaklarının hisse ve intifa senetlerini almak sureti ile bu şirketlere ortak olabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Eksen Kilit Geçiş Çatı Cephe Sistemleri İnşaat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Adres: Yenişehir Mah.Gülsevin Sk. Atacan Akgül Sitesi 2-4/6 Pendik