Elazığ Merkez'de 12.1 milyon TL'ye icradan satılık metal dönüşüm tesisi!

Elazığ Merkez'de 12.1 milyon TL'ye icradan satılık metal dönüşüm tesisi!T.C. Elazığ 3. İcra Dairesi, Elazığ ili, Merkez ilçesi, Vertetil Mahallesi, 94 ada 4 parselde yer alan metal dönüşüm tesisini 12 milyon 108 bin TL'ye satıyor...


T.C. Elazığ 3. İcra Dairesi tarafından, Elazığ ili, Merkez ilçesi, Vertetil Mahallesi, 94 ada 4 parselde yer alan metal dönüşüm tesisi 12 milyon 108 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 12 Ekim tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.   

İlan metni:

T.C. ELAZIĞ 3. İCRA DAİRESİ 2017/152 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, 94 Ada, 4 Parsel, VERTETİL (YAZIKONAK) Mahalle/Köy, EĞİNİK Mevkii, Taşınmazın kaydında ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL BAŞKANLIĞI'nın "taşınmazın İcra Yoluyla Satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB 'den uygunluk görüşü alınması zorunludur şerhinin bulunduğu, Bilirkişi raporuna göre taşınmazın; Gayrimenkulün tapu kayıtlarındaki ana taşınmaz niteliğinin arsa olduğu, üzerinde tek katlı 2000 m2 alana sahip metal dönüşüm tesis binası, tek katlı 1000 m2 alanlara sahip iki adet PVC dönüşüm tesisi, tek katlı 105 m2 alana sahip yığma depo, 285 m2 oturum alanına sahip iki katlı idare binası, güvenlik binası ve 5 adet trafo yapısının bulunduğu, yapılara ait yıpranma oranının %15 olduğu, gayrimenkul her türlü belediye hizmetinden yararlanmakta ve toplu taşıma araçları güzergahında ve ticari alanlar ile iç içe olup ulaşımının kolay olduğu, taşınmaz içerisinde mütemmim cüz içerisinde mevcut:
1 ADET : Tam otomasyonlu Vakum ortamında düşük karbonlu Krom zenginleştirme Ünitesi 5 tonluk
2 ADET : 1000 kg'lık İnductotherm Marka İndüksiyon Metal Ergitme Ocağı
1 ADET : 500 kg'lık İnductotherm Marka İndüksiyon Metal Ergitme Ocağı
1 ADET: Askılı Kumlama Makinası Poslu Marka 2013 Model 1500 kg Kapasiteli
1 ADET: EM-TAV marka 2006 model 180 kw Isıl İşlem Fırını
1 ADET: KREN VİNÇ 25 + 10 Tonluk
1 ADET: 100 Tonluk Hidroliksan marka pres
1 ADET: Q600 Protek marka askılı taşlama makinası
2 ADET: Poslu marka kum eleme makinası
1 ADET: Q150 Poslu Marka kum değirmeni
1 ADET: Digital Terazi UWE marka 1500 kg kapasiteli
2 ADET: 5 tonluk gezer vinç
1 ADET: 10 tonluk gezer vinç
1 TAKIM: Su deposu, yumuşatma cihazının bulunduğu, Krom Zenginleştirme ünitesinin Vakum hoperli alyanj tankı, soğutma kulesi, hidrolik sistem, oksijen lansı manipolatörü, oksijen argon tesisatı, otomasyon sistemi, vakum tankı elamanları, filtre tankı ve pompalarından oluştuğu tespit edilmiştir. taşınmaz içerisindeki tüm yapı + inşaat + makina elamınları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmiş ve kıymeti bir bütün şekilde değerlendirilmiştir. taşınmazın satışı üzerinde mevcut tüm yapı + inşaat + makina elamanları ile birlikte bütün halde satışa çıkarılmıştır.
Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol Yazıkonak Elazığ Merkez / ELAZIĞ
Yüzölçümü : 9.562,00 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : İnşaat tarzı E:0.70 Yençok: Serbest imar lejantına sahiptir.
Kıymeti : 12.108.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz kaydında Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığının icra satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınmasının zorunlu olduğu şerhinin bulunması üzerine ilgili kurumun cevabi yazısında belirtiği şartlar ile ilgili yazı ilana ek edilmiştir.
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 12/11/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : ELAZIĞ DOĞUKENT HAYIR ÇARŞISI BELEDİYE MÜZAYEDE SALONU -

Elazığ Merkez

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Teminat bedeli miktarın yüksek olması ve ihalenin yapılacağı mezat salonunda para sayma makinesinin bulunmaması ve bu durumun satış sırasında karışıklığa sebebiyet vermemesi açısından nakit teminat KABUL EDİLMEYECEKTİR. İhaleye iştirak edecek ihale katılımcılarının 2.421.600,00 TL teminat bedelini Elazığ 3. İcra Müdürlüğünün TR070001500158007290498282 İBAN nolu hesabına yatırdıklarına dair DEKONT /MAKBUZ veya milli bir bankanın TEMİNAT MEKTUBUNU tevdi etmeleri durumda ihaleye iştirak edebileceklerdir.

7- ihaleye iştirak edeceklerin Taşınmaz kaydında Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığının icra satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınmasının zorunlu olduğu şerhinin bulunması üzerine ilgili kurumun cevabi yazısında belirtiği "4562 sayılı kanunun 18. Maddesinde belirtilen koşullar ile, OSB 101. Ve 103 maddelerinde belirtilen OSB'de kurulmayacak tesislere satışının yapılmayacağı" şartlarını kabul etmiş sayılacaklardır. OSB Müteşebbis Teşekkül Başkanlığının ilgili yazısı ilana ek yapılmış olup, ihaleye iştirak edenlerin bu yazıyı ve şartnameyi görmüş münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/152 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.