Elazığ'da kentsel dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalar TBMM'de!

Elazığ'da kentsel dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalar TBMM'de!

Elazığ'da kentsel dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalar meclis gündemine taşındı. MHP'li Erdem, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Elazığ'da kentsel dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin soru önergesi hazırladı. Erdem, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

MHP'li Gürer, ''Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü çalışanı olanlar Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmış ve Bakanlığın değişmesi nedeniyle çıkan bir Kanun ile yapılan düzenlemede yer alan kurum içi uzmanlık sınavından Milli Emlak çalışanları mahrum bırakılmıştır'' dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in soruları: 
1- Bugüne kadar Elazığ'ds gerek Fırat Üniversitesi gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşların deprem hususunda herhnagi bir çalışması mevcut mudur? Mevcutsa bu çalışmalar birleştirilerek ilgililerin yararlanabilmesi için kamuoyuna açık bir şekilde sunulmuş mudur? Sunulmamışsa sebebi nedir? Bu hususte bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz?
2- Yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında Elazığ'daki yapı stokunun ne kadarının yıkılmasına, ne kadarının güçlendirilmesine karar verişmiştir? 
3- Elazığ'da Kentsel Dönüşüm kapsamına alınıp hala uygulanmayan projeler mevcut mudur? 
4- Elazığ'da Kentsel Dönüşüm kapsamında Elazığ'da bugüne kadar kaç yapı inşa edilmiştir? 
5- Elazığ ilimizin depreme dayanıklı yapı stoku ne kadardır? Bu konuda bir çalışma mevcut mudur? Değilse yapılmamasının sebebi nedir?
6- 1999 yılı itibariyle deprem sonrasında Elazığ ilindeki toplanma ve çadır alanı yeri olarak belirlenen alanlar hangileridir? Bu alanların bugün de aynı amaçla kullanılması mümkün müdür?
7- Tabii bir afet sonrası için belirlenen toplanma yeri ve çadır alanları tüm şehrin kolayca intikal edebileceği bölgelerde bulunmakta mıdır? Bu alanların altyapı hazırlığı yapılmış mıdır?