Emart Yönetim ve Dekorasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Emart Yönetim ve Dekorasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Emart Yönetim ve Dekorasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Emart Yönetim ve Dekorasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Aslı Şen, Ercan Balta ve Mert Demirlek ortaklığında kuruldu..Emart Yönetim ve Dekorasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Aslı Şen, Ercan Balta ve Mert Demirlek ortaklığında kuruldu..

Emart Yönetim ve Dekorasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
YÖNETİM HİZMETİ 1. Site, İş merkezi, bina, alışveriş merkezi, tesis, iş hanı, plaza, apartman ve ortak alan yönetimi yapmak. 2. Kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, aidat toplama, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. 3.Profesyonel apartman ve site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat, açık ve kapalı havuzlar ile spor ve fitness merkezleri gibi yerlerin mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı. 4.Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. 5.Yıllık site, iş merkezi işletme projeleri yapmak veya binanın maliyet ve ödeme planını hazırlayıp uygulamak. 6.Site veya apartman giderleriyle ilgili olarak istenildiğinde kullanılan orantılı ödeme planı yapmak. 7.Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak. 8.Sitenin ortak ısınma gider planını yapmak. 9.Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri yapmak. 10.Sitelerde ve site benzeri yaşam alanlarında ortak karşılanması gereken giderleri belirleyip aylık aidat tutarını hesaplamak. 11. Site ve binalarda yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırıcı modernizasyon çalışmalarında bulunmak. Üçüncü kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek, kira sözleşmelerini fesih etmek. Üçüncü gayrimenkullerin hizmetlerini yapmak. 12.Gayrimenkul alma, satma ve kiralama işlemlerinde aracılık yapmak. 13.Tesis yönetimi ve sosyal tesis için gerekli olan güvenlik, temizlik, teknik eleman, bahçıvan, vale, resepsiyon görevlisi, danışma görevlisi vb. personelleri kendi bünyesinden veya dışarıdan temin etmek. 14.Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariki, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet almak ve hizmet vermek. 15.Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiye`de çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmeti vermek. 16.Kamu kurum ve kuruluşlar, ev, iş hanı, iş merkezi, toplu konut, siteler, özel binalar, hastaneler, sosyal tesisler, okullar, turistik tesisler, otel ve motellerin iç ve dış bina bahçe, kazan daireleri temizlikleri ile her türlü şahıs ve hükmi şahıs işletmelerinin temizlik iş ve işlemlerinin yapılması veya yaptırılması. 17.Bu binaların çevre temizleme, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolü ve ilaçlama, dezenfekte hizmetlerini yapmak ve yaptırmak, temizlik malzemesi ve ekipmanları ile personelin temini ve çalıştırılması. İNŞAAT VE DEKORASYON 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst-yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6..Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kale bodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12.Durum (halihazır), ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Çınar Mah. Yeşiltepe Sok. Paşa Apt. No:3/3 MALTEPE