10 / 08 / 2022

Emb Özel Yurt Yatırımları İnşaat Ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Emb Özel Yurt Yatırımları İnşaat Ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi Üsküdar'da Muhammed Emin Battal tarafından kuruldu.Emb Özel Yurt Yatırımları İnşaat Ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi Üsküdar'da Muhammed Emin Battal tarafından kuruldu.

Emb Özel Yurt Yatırımları İnşaat Ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketi konusu:
YURT 1 - Şirket faaliyet konusu ile ilgili her türlü Özel kız ve erkek öğrenci yurtları açabilir müesseselik kurabilir işletebilir devir alabilir ve devredebilir. 2 - Şirket konusuyla ilgili Özel eğitim ve eğitim sektöründe özel kreş, ana okulu, ilköğretim, lise ve dengi teknik ve mesleki eğitim veren okullar açabilir işletebilir ve işletme haklarını devir alabilir ve devredebilir. 3 - Özel dersaneler, pansiyonlar ile muhasebe, bilgisayar, daktilo, sekreterlik, yabancı dil kursları ve etüt merkezleri, yasaların izin verdiği her çeşit kurs ve eğitim merkezleri, açmak ve işletmek, seminerler düzenlemek, kurslara katılanlara ilgili mevzuata uygun olarak, ilgili bakanlıklarca uygun belgeleri ile gerekli izinleri alarak vermek. 4 - Konusu ile ilgili eğitim, öğretim, kültürel ve sosyal faaliyetler ile ilgili kitap dergi vb. yayınları basmak, bastırmak ve yayınlamak, her türlü labaratuvar malzemeleri video televizyon dizgi bant kayıt basım ve yayımını yapmak ve yaptırmak OTOMOTİV 1 - Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 2 - Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 3 - Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 4 - Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 5 - Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. İNŞAAT 1 - Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2 - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3 - Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4 - Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5 - Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6 - Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7 - Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8 - Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9 - Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10 - Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.