Emlak alım satım harcı 2015!

Emlak alım satım harcı 2015! Emlak alım satım harcı 2015!

Emlak alıp satan kimseler bu işlerini tapu dairesinde yürütüyor. Gerçekleşen devir işlemi için her iki taraf da harç ödemekle mükellef oluyor. Peki, emlak alım satım harcı 2015 ne kadar?Emlak alım satım harcı 2015!

Emlak alıp satan kimseler bu işlerini tapu dairesinde yürütüyor. Yapılan devir işlemleri için öncelikle randevu alınıyor. Akabinde gerekli belgeler ile müracaat yapıldıktan sonra emlak alım satım harcı ödeniyor.


Bu işlemler için satıcı veya alıcı taraf isterlerse vekaletname ile yerine vekil atayabiliyor. Bu vekaletname bir yakına verilebileceği gibi emlakçıya da verilebiliyor.


Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi

- Vergi borcu yoktur yazısı 

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname 

 

Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname 


Emlak alım satım harcı 2015..

Emlak alım satım işlemi için ödenecek tapu harcı, gerçekleşen satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Tapu harcı oranı ise satış bedelinin binde 20'si olarak tespit ediliyor.


Gayrimenkul gelir vergisi..

Emlak alım satım işlemi yapıldıktan sonra alıcı, gayrimenkülü 5 sene içerisinde satarsa, gelir vergisi ödemek ile mükellef oluyor. Ancak 5 sene dolduktan sonra satış yapılması halinde gelir vergisi ödenmiyor.Tapuya gitmeden satış yapılır mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com