Emlak Katılım Varlık Kiralama'dan 200 milyon TL'lik kira sertifikası itfası! 

Emlak Katılım Varlık Kiralama'dan 200 milyon TL'lik kira sertifikası itfası! 

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın ihraç ettiği TRDEVKS22129 ISIN kodlu, 181 gün vadeli, 200 milyon TL tutarında kira sertifikasının itfası tamam...


Emlak Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş olan TRDEVKS22129 ISIN kodlu kira sertifikasının itfası hakkında açıklama yaptı.

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın ihraç ettiği Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, TRDEVKS22129 ISIN kodlu, 181 gün vadeli, 200 milyon TL tutarında kira sertifikasının itfası gerçekleşti.

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

16.02.2021

15.02.2021

16.02.2021

 

7.934.240

 

Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

16.02.2021

15.02.2021

16.02.2021

 

200.000.000

 

Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.