29 / 03 / 2023

Emlak Konut GYO 2 milyar TL kira sertifikası ihraç edecek!

Emlak Konut GYO 2 milyar TL kira sertifikası ihraç edecek!

Emlak Konut GYO, 2 milyar TL'ye kadar nominal değerde Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine karar verildi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kira sertifikası ihracı hakkında açıklama yaptı. 

Emlak Konut GYO'nun "Fon Kullanıcısı" olacağı yapıda; kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla şirket ile Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi arasında sözleşme imzalanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kira Sertifikaları Tebliği'nin ("III-61.1.") ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3.Fıkrası çerçevesinde, planlanan kira sertifikası ihraç programı kapsamında Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Halk VKŞ") "İhraççı Varlık Kiralama Şirketi" olarak yetkilendirilmesine, Halk VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 2 milyar TL'sine kadar nominal değerde Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, İmzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Emlak Konut GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kanunu Madde 31 tahtında, Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin "Fon Kullanıcısı" olacağı yapıda; kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla Şirketimiz ile Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi arasında sözleşme imzalanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kira Sertifikaları Tebliği'nin ("III-61.1.") ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3.Fıkrası çerçevesinde, planlanan kira sertifikası ihraç programı kapsamında Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Halk VKŞ") "İhraççı Varlık Kiralama Şirketi" olarak yetkilendirilmesine, Halk VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 2.000.000.000 TL (ikimilyarTürkLirası)'na kadar nominal değerde Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, İmzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.


 
Geri Dön