26 / 05 / 2022

Emlak ve çevre temizlik vergisi için son 1 hafta!

Emlak ve çevre temizlik vergisi için son 1 hafta!

Taşınmaz mal sahiplerini ilgilendiren ve Mart ayında başlayan vergi dönemi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Hala ödeme yapmamış mükelleflerin emlak ve çevre temizlik vergisi için son 1 haftası kaldı..Taşınmaz mal sahiplerini ilgilendiren ve Mart ayında başlayan vergi dönemi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Hala ödeme yapmamış mükelleflerin emlak ve çevre temizlik vergisi için son 1 haftası kaldı.


İkisi de ilçe belediyesine ödenen bu vergileri birbirinden ayıran bazı özellikleri bulunuyor. Örneğin tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödenirken, arsa ve araziler için çevre temizlik vergisi ödenmiyor. 


Emlak ve çevre temizlik vergisinin ortak ve farklı özellikleri ile ödeme tutarları şu şekilde sıralanıyor:


Emlak vergisi..

Emlak vergisi Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm konut, işyeri, arsa ve araziler için ödeniyor. Verginin mükellefi taşınmaz malın sahibi oluyor. Taşınmazda kiracı bile olsa vergiyi mal sahibi ödüyor. Vergi ödemeleri ilçe belediyesine yapılıyor. Emlak vergisi için ödenecek bedel taşınmazın değeri üzerinden vergi oranlarının hesaplanması ile bulunuyor.


Emlak vergisi tuturları

Konutların emlak vergisi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. 


İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesaplanıyor.


Çevre temizlik vergisi..

Halk arasında çöp vergisi olarak bilinen çevre temizlik vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödeniyor. Bu vergi, belediyelerin sunduğu temizlik hizmetinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde ödenirken, arsa ve araziler için ödenmiyor.


Çevre temizlik vergisini mal sahibi değil, malın kullanıcısı ödüyor. Buna göre taşınmazda kiracı olması halinde verginin mükellefi de kiracı oluyor. Vergi mesken ve işyerlerinde farklı şekilde ödeniyor. Meskenlerin vergisi su faturasına yansıtılırken, işyerleri için ödemeler ilçe belediyesine yapılıyor.


Çevre temizlik vergisi tutarları


1/1/2016 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.


1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 27 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacaktır.


Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.


2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.


2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.600

2. Derece 2.000

3. Derece 1.600

4. Derece 1.370

5. Derece 1.160


2. Grup

1. Derece 1.600

2. Derece 1.200

3. Derece 1.000

4. Derece 800

5. Derece 690


3. Grup

1. Derece 1.160

2. Derece 800

3. Derece 690

4. Derece 500

5. Derece 400


4. Grup

1. Derece 500

2. Derece 400

3. Derece 300

4. Derece 260

5. Derece 200


5. Grup

1. Derece 300

2. Derece 260

3. Derece 179

4. Derece 168

5. Derece 137


6. Grup

1. Derece 168

2. Derece 137

3. Derece 90

4. Derece 80

5. Derece 58


7. Grup

1. Derece 58

2. Derece 46

3. Derece 32

4. Derece 27

5. Derece 21


2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 3.250

2. Derece 2.500

3. Derece 2.000

4. Derece 1.712

5. Derece 1.450


2. Grup

1. Derece 2.000

2. Derece 1.500

3. Derece 1.250

4. Derece 1000

5. Derece 862


3. Grup

1. Derece 1.450

2. Derece 1.000

3. Derece 862

4. Derece 625

5. Derece 500


4. Grup

1. Derece 625

2. Derece 500

3. Derece 375

4. Derece 325

5. Derece 250


5. Grup

1. Derece 375

2. Derece 3125

3. Derece 223

4. Derece 210

5. Derece 171


6.Grup

1. Derece 210

2. Derece 171

3. Derece 112

4. Derece 100

5. Derece 72


7. Grup

1. Derece 72

2. Derece 57

3. Derece 40

4. Derece 33

5. Derece 262016 emlak vergisi zammı hesaplama!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com