Emlak vergi değerini değiştiren sebepler!

Emlak vergi değerini değiştiren sebepler! Emlak vergi değerini değiştiren sebepler!

Emlak vergisi bedeli, taşınmazın niteliğine, rayiç bedeline ve bağlı olduğu belediyeye göre hesaplanıyor. Ancak bazı durumlarda taşınmaz için ödenecek vergi değeri tadil ediliyor. Peki, emlak vergi değerini değiştiren sebepler nelerdir?Emlak vergi değerini değiştiren sebepler!

Gayrimenkul sahipleri tarafından ödenen emlak vergisi, mal sahipleri tarafından 2 eşit taksit halinde veriliyor. Vergi taksitleri Mart, Nisan ve Mayıs ayları ile Kasım ayında ödeniyor.


Ödenecek bedel, taşınmazın niteliğine, rayiç bedeline ve bağlı olduğu belediyeye göre hesaplanıyor. Bilindiği üzere büyükşehir belediyelerinde emlak vergisi yüzde 100 artırımlı olarak uygulanıyor.


Emlak vergisi oranları:

Büyükşehir Belediyesi

Binalarda Binde 4 

Meskenlerde Binde 2 

Arazilerde Binde 2 

Arsalarda Binde 6 


Normal Yörelerde  

Binalarda  Binde 2                    

Meskenlerde Binde 1                  

Arazilerde Binde 1                

Arsalarda  Binde 3   


Ancak bazı durumlarda taşınmaz için ödenecek vergi değeri tadil ediliyor. Peki, emlak vergi değerini değiştiren sebepler nelerdir?


Emlak vergi değerini tadil eden sebepler:

a) Yeni bina inşa edilmesi. (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.)

b) Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harap olması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması.

c) Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkân, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.)

d) Arazinin hal ve heyetinde değişik olması: 

e) Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi.

f) Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir) 

g) Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi.

h) Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina ve arazinin değerlerinde % 25'i aşan oranda artma veya eksilme olması.


10 soruda emlak vergisi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com