Emlak vergisi 2021!

Emlak vergisi 2021!

2020 yılında gayrimenkul satın alan kimselerin vergi sorumluluğu 2021'de başlıyor. Peki, 2021'de emlak vergisi ödemesi ne zaman başlayacak? Gayrimenkul sahipleri 2021'de ne kadar vergi ödeyecek? İşte emlak vergisi 2021 hesabı...


Emlak vergisi 2021!
Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmaza sahip olunan süre boyunca sürüyor. Gayrimenkul satılana kadar emlak vergisinin her yıl ödenmesi gerekiyor.

Emlak vergisi 2021!

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.

Emlak vergisi 2021!

Emlak vergisi 2021 vergi değeri hesabı

2020 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2021 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2020 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2021 yılı vergi değerinin hesabı bu Tebliğde belirtilen esaslar kapsamında yapılacak. Emlak vergisi 2021 hesabı...

Emlak vergisi 2021!

2019 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2020 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı
Emlak değeri, bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 9,11/2=yüzde 4,555 oranında artırılacak.

Emlak vergisi 2020!

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 78!