Emlak vergisi arazi istisnası!

Emlak vergisi arazi istisnası!

Emlak vergisi kapsamında arazi istisnası uygulaması nasıl yapılıyor? 1319 numaralı kanunda yer alan emlak vergisi arazi istisnası ile ilgili hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...Emlak vergisi arazi istisnası!

Emlak vergisi arazi istisnasına göre, mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin toplam vergi değerinin 10 bin Türk Lirası Arazi Vergisinden müstesna oluyor.


Arazi istisnası, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı nazara alınmak suretiyle uygulanıyor. Söz konusu hükümler 11 Ağustos 1970 tarihinde 13576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1319 Kanun Numaralı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında şu şekilde yer alıyor;


Arazi vergisinde istisna:

Madde 16 – (Değişik : 21/1/1982 - 2587/5 md.)

(Değişik birinci fıkra : 4/12/1985 - 3239/105 md.) Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 10 bin Türk Lirası Arazi Vergisinden müstesnadır. Bu miktarı üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu hükmün tatbikatında mükellef ile eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazi değerleri toplu olarak nazara alınır.

Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı nazara alınmak suretiyle uygulanır.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com