Emlak vergisi beyannamesi en son ne zaman verilir?

Emlak vergisi beyannamesi en son ne zaman verilir?Bu sene içerisinde taşınmaz mal satın alan kimselerin 31.12.2017 tarihine kadar emlak vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. 


Emlak vergisi beyannamesi ile, vergi sorumluluğunun kimde olduğunu göstermek adına veriliyor. Emlak vergisi beyannamesi, ilçe belediyesine veriliyor. Peki, emlak vergisi beyannamesi en son ne zaman verilir?

 

Emlak vergisi beyannamesi, satın alımın gerçekleştiği senenin sonuna kadar veriliyor. 2017 yılı içerisinde gayrimenkul satın alan kimselerin 31.12.2017 tarihine kadar emlak vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. 

 

Buna göre emlak vergisi beyannamesini hala vermemiş olan kimselerin önünde son 30 günü bulunuyor.


 
Emlak vergisi beyannamesi örneği
 
.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
.................  İL-İLÇE-BELDE
Emlak Vergisi Sicil No: ................. 
Vergi Kimlik Numarası: .................
MÜKELLEFİN
Soyadı
Adı (Kurum İse Unvanı)
Baba Adı
Doğum Yeri/Tarihi
Nüfusa K. Olduğu Yer
Uyruğu
Cilt No
Aile Sıra No
Sıra No
İKAMET ADRESİ
Mahalle/Semt
Cadde/Sokak
Kapı No
Dire No
İl - İlçe
İŞYERİ ADRESİ
Mahalle/Semt
Cadde/Sokak
Kapı No
İl-İlçe
Telefon


TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ
BİNAYA  AİT BİLGİLER
1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 
2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı
3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)
4. Kapı ve Daire No
5. Tapuda kayıtlı olduğu;
Pafta No          :
Ada/Parsel No:
Cilt/Sahife No  :
6. Binanın arsasının alanı (m2)
7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi
8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)
9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)
10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)
11. İnşaatın bitim tarihi
12. İktisap tarihi
13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 
14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi
15. Bina hisseli ise hisse nispeti
16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)
17. Kaloriferli olup olmadığı
18. Asansörlü olup olmadığı
Tarih ve  İmza
...../..../20..


Emlak vergisi bildirini nasıl doldurulur?


1. Bina, hangi belediyenin sınırı veya mücavir alanı içinde ise bu satıra o belediyenin adı yazılacaktır.
2. Bu satıra, binanın bulunduğu köy veya mahallenin adı yazılacaktır. Mahalle adının semt adıyla karıştırılmaması, semtin değil mutlaka MAHALLE ADININ yazılması gerekir.
3. Bildirimde bulunulan bina cadde üzerinde ise caddenin, sokakta ise yalnız sokağın adı yazılacaktır. (Bina cadde veya sokak üzerinde değil ise, bulunduğu mevkiin adının yazılması gerekir.)
4. Binanın dış kapısı üzerindeki numarası, kapı numarasıdır. Bina apartman dairesi ise, apartmanın dış kapı numarası ile birlikte dairenin numarası da yazılacaktır.(38/15)
5. Bu satır, tapu belgesinde kayıtlı bilgilerden yararlanılmak suretiyle doldurulacaktır. Tapu kaydı yoksa “Tapusuzdur” notu yazılacaktır.
6. Bina arsasının alanı: a) İmar ve kadastro planı ile tespit edilen parselin metrekaresidir.  b) İmar ve kadastro görmemiş arsalar için, inşaat sahası ile mütemmimi olan parçanın toplam alanıdır.
7. Aynı çatı altında birden çok bağımsız birim ve daire bulunan binalarda (apartman gibi) her bağımsız birim ve daireye arsanın tamamından isabet eden kısım (hisse durumuna göre) hesaplanıp yazılacaktır.
8. İnşaatın türü, bildirimde bulunulan binanın kaba inşaatında kullanılan malzeme ve taşıyıcı sistemlerine göre; çelik karkas, betonarme karkas, yığma kagir, yığma yarı kagir, ahşap taş duvarlı, gecekondu, kerpiç ve diğer basit binalardan hangisi olduğu yazılacaktır.
9. Binanın sınıfı (lüks, birinci, ikinci, üçüncü ve basit inşaat gibi) belirtilecektir.
10. Binanın mesken, işyeri, otel veya fabrika gibi kullanış şekli belirtilecektir.
11. İnşaatın bittiği ay ve yıl, ay belli değilse yalnız yılı yazılacaktır. (Örneğin; 8.7.1998 veya 1998 gibi) Bunlar da bilinmiyorsa binanın tahmini yaşı gösterilecektir.
12. Binaya sahip olunulan tarihtir. Bu satıra  tarihi ay ve yıl, ay bilinmiyorsa sadece yıl olarak  belirtilmelidir.
13. Varsa belediyece uygulanan kısıtlılık halinin başlangıç tarihi.
14. Bildirilen Bina: a) Daimi muafiyete tabi ise, “muafiyetin başlangıç yılı” ile “daimi” sözcüğü yazılacaktır. Bildirim sırasında geçici muafiyetten yararlanılıyorsa muafiyetin başlangıç yılı ve muafiyet süresi yazılacaktır.
15. Bildirimde bulunulan bina hisseli ise bu satıra hisse nispeti (Örneğin; bir daireye iki kişinin paylı (müşterek) mülkiyet şeklinde ortak olmaları halinde ½ gibi) bina hisseli değilse “TAM” ibaresi yazılacaktır.
16. Binanın yüzölçümüne müştemilat ve ortak yerlerle ilgili paylarda dahil edilecektir. Binanın (apartmanlarda ise dairenin) yüz ölcümü dış duvarları arasındaki mesafeler itibariyle metrekare (m2) cinsinden bulunacak alandır. Bina hisseli ise, hisseye isabet eden alan ayrıca belirtilecektir. (Örneğin; 120/2=60 m2 gibi)
17. Bina kaloriferli veya kalorifer yerine kullanılan klima tesisatlı ise bu durum belirtilecektir.
18. Bina asansörlü ise bu  durum belirtilecektir.


NOT:1- Elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette müşterek imzalı tek bildirim verildiğinde mükelleflerin tamamını gösterir bir liste bildirime eklenecek ve mükelleflerin tamamı bildirimi imza edeceklerdir.
2- Paylı (müşterek) mülkiyette her hissedarın kendi hissesini ayrı bildirim ile bildirmesi gerekir.
3- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar için de bildirim verilmesi gerekir.
4- Aynı çatı altındaki birden çok bağımsız birim ve dairelerin her biri ayrı ayrı bildirilecektir.
5- Bir mükellefe ait bina birimlerinin bildirimine bir bildirim yetmemesi halinde yeteri kadar bildirim doldurularak birbirine iliştirilir.
Emlak vergisi bildiriminin, yukarıdaki talimatlara uygun olarak doldurulması gerekiyor.


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com