Emlak vergisi borcunu ödemeyenler dikkat!

Emlak vergisi borcunu ödemeyenler dikkat!1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince bina ve arazi sahipleri her sene emlak vergisi ödemekle yükümlü oluyorlar. Emlak vergisi borcunu ödemeyenler dikkat...


Türkiye sınırları içerisinde yer alan gayrimenkuller 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabi tutuluyor. Aynı zamanda Türkiye sınırları içinde bulunan tüm arsa ve araziler yine bu kanun hükümlerine göre arazi vergisi ödemekle yükümlü oluyorlar. 

 

Habertürk Gazetesi'nden Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 1995 yılında aldığı gayrimenkulü için 2014 yılında geriye doğru 19 yıllık emlak vergisi borcu ve gecikme cezası çıkarılan bir vatandaş, bu karara itiraz etti. 

 

Davacı Vergi Usul Kanunu'na göre, vergide zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğunu, buna rağmen Emlak Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine dayanılarak 19 yıl öncesi için kendisine borç çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak itiraz etti.  Ankara  Bölge İdare Mahkemesi itirazı haklı bularak söz konusu maddenin iptali için AYM’ye başvuru yaptı. 

 

AYM'den yeni karar
Anayasa Mahkemesi (AYM), itiraz konusu maddenin, yasal zorunluluğa rağmen emlak vergisi bildirimi yapılmayan bina ve araziler yönünden zamanaşımı süresinin başlangıcını, bildirimin yapılmadığını “idarenin öğrendiği” tarih olarak kabul etmekle mükellefleri bildirim yapmaya zorlamayı amaçladığını aktardı. 

 

AYM verdiği kararında, 5 yıllık zamanaşımı süresinin, vergi dairesinin vergi ödenmediğini “öğrendiği” andan başlamasının Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkesine aykırı olmadığı açıkladı ve Emlak Vergisi Kanunu’nun zamanaşımını düzenleyen maddesinin iptaline ilişkin başvuruyu reddetti.