Emlak vergisi muafiyeti şartları!

Emlak vergisi muafiyeti şartları! Emlak vergisi muafiyeti şartları!

Emlak vergisi gayrimenkul sahipleri tarafından ödeniyor. Meskenler için emlak vergisinde muafiyet uygulaması bulunuyor. Peki, emlak vergisi muafiyet şartları nelerdir? Vergi muafiyetinden kimler yararlanabilir?Emlak vergisi muafiyeti şartları!

Emlak vergisi gayrimenkul sahipleri tarafından ödeniyor. Vergi hesaplamalarında bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. 


Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanıyor. Buna göre büyükşehirde mesken emlak vergisi binde 2, işyerlerinin emlak vergisi oranı ise binde 4 oluyor. 


Meskenler için emlak vergisinde muafiyet uygulaması bulunuyor. Bu muafiyet tapuda arsa olarak kayıtlı meskenler için uygulanmıyor. Peki, emlak vergisi muafiyet şartları nelerdir?


Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 


Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır.


Konut emlak vergisi ne kadar?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com