Emlak vergisi ne zaman başlar?

Emlak vergisi ne zaman başlar?


Emlak vergisi, taşınmaz mallar için ödenen vergiler arasında yer alıyor. Gayrimenkuller için her sene ödenmesi gereken bu verginin ödemeleri belediyeye yapılıyor. Peki, emlak vergisi ne zaman başlar?


Emlak vergisi ne zaman başlar?

Emlak vergisi, taşınmaz mallar için ödenen vergiler arasında yer alıyor. Gayrimenkuller için her sene ödenmesi gereken bu verginin ödemeleri belediyeye yapılıyor.


1319 sayılı kanun kapsamında düzenlenen emlak vergisinde mükellef, taşınmaz malın sahibi oluyor. Ayrıca vergiyi varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder.


Bir gayrimenkule paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. Peki, emlak vergisi ne zaman başlar?


Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmaza sahip olunması ile başlıyor. Ancak ilk edinim senesinde vergi ödenmiyor. O senenin vergisi eski malik tarafından ödeniyor.


Örneğin, 2015 yılında bir ev aldığınızı düşünelim. Vergi mükellefiyetiniz 2016 yılı itibarıyla başlayacak. 


Ancak 2015 yılının sonuna kadar belediyeye giderek emlak vergisi beyannamesi vermeniz gerekiyor.


Emlak vergisi..

Emlak vergisi için ödenecek bedel, taşınmazın değerine ve türüne göre belirleniyor. Meskenlerin vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak karşımıza çıkıyor. 


Diğer binalarda (işyeri, dükkan) emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Arsa ve arazilerde ise vergi şu oranlar şu şekilde; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 3, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 6 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.


Senede iki eşit taksit halinde ödenebilen emlak vergisinin 1. taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise Kasım ayında ödeniyor.


Emlak vergisi geri iade şartları!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com