26 / 05 / 2022

Veraset ve intikal vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?

Veraset ve intikal vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?

Bir kimsenin vefatından sonra geriye bıraktığı menkul ve gayrimenkullerin kabul edilmesi sonucunda devlete ödenmesi gereken vergi olan veraset ve intikal vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?Veraset ve intikal vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince miras kalan malın vergisinin ödenmesi gerekiyor. 


Bir kimsenin vefatından sonra geriye bıraktığı menkul ve gayrimenkullerin kabul edilmesi sonucunda devlete ödenmesi gereken vergi veraset ve intikal vergisi olarak tanımlanıyor.


Veraset ve intikal vergisi hesaplanırken öncelikle her mirasçıya isabet eden miras payının tutarları belirleniyor. Daha sonra her birinden ayrı ayrı "istisna tutarı" düşülüyor.


Kalan tutarın vergisi yüzde 1'den başlayıp 10'a kadar çıkan) tarifeye göre hesaplanıyor.


Veraset ve intikal vergisi 2014 tarifesi:

Veraset Yoluyla İntikallerde 

İlk 190.000 TL için yüzde 1

Sonra gelen 440.000 TL için  yüzde 3

Sonra gelen 970.000 TL için yüzde 5

Sonra gelen 1.800.000 TL için yüzde 7 

Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için yüzde 10


İvazsız İntikallerde 

İlk 190.000 TL için yüzde 10 

Sonra gelen 440.000 TL yüzde 15 

Sonra gelen 970.000 TL yüzde 20 

Sonra gelen 1.800.000 TL yüzde 25 

Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için yüzde 30 


Veraset ve İntikal Vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?

Veraset ve İntikal Vergisi mükellefiyeti;

a) Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde,

 

b) Verilen beyannamede gösterilmiyen mallar ile beyanname verilmiyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte,

 

c) Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu muamelelerin ikmal edildiği tarihte; başlar. Veraset intikal vergisi ödeme tarihleri:

Veraset intikal vergisi tahakkuk tarihinden itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor. 


Buna göre 2014 yılına ait veraset ve intikal vergisini hala ödememiş mükelleflerin önünde son 3 günü bulunuyor. 31 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Veraset ve İntikal Vergisinin ilk taksiti en son 2 Haziran'da ödeniyor.


Veraset ve intikal vergisi hangi vergi dairesine ödenir?