Emlak vergisi ödemeleri başladı!

Emlak vergisi ödemeleri başladı! Emlak vergisi ödemeleri başladı!

Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı olarak alınan emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri başladı.


Türkiye sınırları içerisindeki gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Mülk sahipleri emlak vergisi ödemelerini her sene iki ayrı taksit halinde yapıyor.

Arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak tahsil edilen emlak vergisi ödemeleri her yıl olduğu gibi bu yılda mart ve kasım aylarında yapılıyor. 1319 sayılı Kanunu kapsamında yılda iki defa ödenen emlak vergisi ikinci taksit dönemi bugün itibariyle başladı.

Kira geliri olan vergi mükellefler için emlak vergisi  yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılarak uygulanıyor.  Vergi oranları da arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üç olarak uygulanıyor. Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar için de yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. 
Emlak vergisi nasıl hesaplanır?Emlak vergisi ödemeleri taşınmazın yer aldığı belediyeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi veya E-devlet platformu üzerinden yapılabiliyor. Emlak vergisi yeniden değerleme oranı 2019; 2018 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73'ün yarısı; yani yüzde 11,865 şeklinde açıklandı.


Vergi değeri

1- Meskenin 2018 yılına ait emlak vergi değeri : 140.000,00 TL
2- 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (Yüzde 23,73/2) : Yüzde 11,865
3- Meskenin 2019 yılı emlak vergi değeri ( 1+(1x2)) : 156.611,00 TL
4- Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginn tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 156.000,00 TL


200 metrekare sınırı


Hak sahiplerinin evleri brüt 200 metrekareyi geçmediği hallerde emlak vergisi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da faydalanamıyor.Emlak vergisinden kimler muaf?


Hiçbir gelir olmayan, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitler, dul ve yetimler, işsizler emlak vergisinden muaf oluyor.

 

Emlak vergisi hakkında her şey!