16 / 08 / 2022

Emlak vergisi ödememe cezası 2015!

Emlak vergisi ödememe cezası 2015!

Emlak vergisi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor. İkinci taksitler ise Kasım ayında ödeniyor. Peki emlak vergisi ödememe cezası 2015 nedir?Emlak vergisi ödememe cezası 2015!

Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna giriyor. Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler emlak vergisi ödüyor.


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor; Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.


Emlak vergisi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor. İkinci taksitler ise Kasım ayında ödeniyor.


Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde gecikmenin yaşandığı her ay için faiz uygulanıyor. Peki, emlak vergisi ödememe cezası 2015 ne kadar?


Emlak Vergisi Kanunu'nun 32'inci maddesine göre beyanname verilmemesi halinde vergi aynı kanun hükümleri uyarınca idarece tarh ediliyor ve vergi ziyaı cezası kesiliyor.


Buna göre anılan madde uyarınca idarece yapılan tarhiyata ergi ziyaı cezası kesilecektir. Kesilecek ceza tutarı ziyaa uğratılan verginin bir katı olarak hesaplanıyor.


Emlak vergisini taksitlerinin zamanında ödenmemesi durumunda her ay için %1.4 oranında gecikme zammı alınıyor.


Emlak vergisi oranları:

Normal Yörelerde  

Binalarda  Binde 2                    

Meskenlerde Binde 1                  

Arazilerde Binde 1                

Arsalarda  Binde 3     


Büyükşehir Belediyesi

Binalarda Binde 4 

Meskenlerde Binde 2 

Arazilerde Binde 2 

Arsalarda Binde 6 Emlak vergisi geçici muafiyeti nedir?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com