Emlak vergisi oranı kaç?

Emlak vergisi oranı kaç?

Emlak vergisi, gayrimenkul sahipleri tarafından ödenen vergiler arasında yer alıyor. Vergi taşınmazın değeri üzerinden oranların hesaplanması ile bulunuyor. Peki, emlak vergisi oranı kaç?


Emlak vergisi, gayrimenkul sahipleri tarafından 1319 sayılı Kanun gereğince ödeniyor. Emlak vergisi bina ve arazi mükellefiyeti;  a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.


Kanunen gayrimenkul maliki varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler vergiyi ödemek ile mükellef oluyor.


Gayrimenkule paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında vergi ödüyor. Elbirliği mülkiyette ise vergiden müteselsilen sorumlu olunuyor. 


Vergide daimi ve geçici muafiyetlikler bulunuyor. Kanunen tek mesken sahipleri de vergi ödemelerinden muaf olabiliyor. Bunun için sahip olunan evin 200 metrekare büyüklüğü geçmiyor olması ve kişinin gelirinin olmaması gerekiyor. Bu şartları taşıyan kimseler belediyeye bir dilekçe ile müracaat edebiliyor. 


Emlak vergisi oranı kaç?

Emlak vergisi için ödenecek bedel, emlak vergisi oranlarının taşınmaz malın değerinin üzerinden hesaplanması ile bulunuyor. Vergi oranları kanunda yer alıyor.


Emlak vergisi oranları 2017

Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Arsa ve arazilerde ise vergi oranları şu şekilde; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com