Emlak vergisi yapılandırmak için ne gerekli?

Emlak vergisi yapılandırmak için ne gerekli?Vergi borcunu ödemeyen vergi mükellefleri için 6552 sayılı Torba Yasa yayımlandı. Yasa ile emlak vergisi yapılandırılabiliyor. Peki, emlak vergisi yapılandırmak için ne gerekli? Vergi nasıl yapılandırılır?


Emlak vergisi yapılandırmak için ne gerekli?

Emlak vergisi, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için ödeniyor. Vergi borcunu ödemeyen vergi mükellefleri için 6552 sayılı Torba Yasa yayımlandı.


6552 sayılı Torba Yasası olan,  İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun gereğince emlak vergisi yapılandırılabilen vergiler arasında bulunuyor.


Torba yasası ile vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan  Emlak  vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve  Emlak  vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı;


Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları, taksitlendirilebiliyor. Peki, emlak vergisi yapılandırmak için ne gerekli?


Emlak vergisi yapılandırma..

Emlak vergisi yapılandırma başvuruları 30 Kasım 2014 tarihine kadar belediyelere yapılıyor. İlk taksitin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. 


Bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Taksitler kredi kartıyla da ödenebilecektir.


Belediye emlak vergisi kanunu!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com