Emlak vergisinde son hafta!

Emlak vergisinde son hafta!Evi, işyeri, arsa ve arazisi olan yaklaşık 20 milyon emlak vergisi mükellefinin, 2010 yılı emlak vergisi birinci taksit ödeme süresinde yarın son haftaya giriyoruzMart ayında başlayan birinci taksit ödeme süresi, 31 Mayıs Pazartesi akşamı sona eriyor. İkinci taksit ise Kasım ayında ödenecek. İsteyen gayrimenkul sahibi her iki taksiti birlikte ödeyebiliyor.
Emlak vergisi ile birlikte, emlak vergisinin yüzde 10'u kadar da 'Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı' ödenecek.


SÜRPRİZE HAZIR OLUN
Son üç yılın emlak vergisi, bir önceki yılın vergisi yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılarak ödendi. Ancak bu yıl durum farklı. Emlak vergisi değerleri dört yılda bir, ilgili yıl için tespit edilen arsa ve arazi birim değerleri ile bina metrekare normal inşaat maliyetleri esas alınarak yeniden hesaplanıyor. 2010 yılı emlak vergisi değerleri de ilgili belediyeler tarafından yeniden hesaplandı. Ve bu hesaplamadan sürpriz bir vergi artışı çıktı. Artış, en az yüzde 50 oranında gerçekleşti. Vergi değeri, dolayısıyla 2010 yılı emlak vergisi 2009 yılına göre 3-4 kat artan gayrimenkuller var. Dolayısıyla sürprize hazırlıklı olmakta yarar var.


2009'DA GAYRİMENKUL ALANLAR
2009 yılında gayrimenkul sahibi olanlar, bu gayrimenkulleriyle ilgili emlak vergisi ve katkı payını ilk defa 2010 yılında ödeyecekler. Zira emlak vergisi mükellefiyeti, gayrimenkulün satın alındığı tarihi izleyen yıldan itibaren başlıyor.
Bu noktada, 2009 yılında ilk defa konut sahibi olanların son kez birkaç noktaya dikkatini çekmek istiyoruz.

EMEKLİ, İŞSİZ VE ÖZÜRLÜLER
Emekli, işsiz ve özürlüler Türkiye sınırları içinde sahip oldukları tek konutları için emlak vergisi ödemeyecekler.

Emlak Vergisi Kanununa göre, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan;

l Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmayan emekliler ile dul ve yetimler,
l Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler,
l Gaziler,
l Şehitlerin dul ve yetimleri,
l Özürlüler, emlak vergisi ödemeyecekler.

Ancak, bunun için durumlarına uyan bildirim formunu gayrimenkullerinin bulunduğu yerin belediyesine vermeleri gerekiyor.
22 bin TL'yi aşmayan faiz, repo, hazine bonosu ve devlet tahvili faizi gibi menkul sermaye iradı gelirleri, indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasına engel değil.

YENİ EVİN VERGİSİ
Bir hatırlatma da 2009 yılında inşaatı yeni bitmiş konut alanlar için...
Mesken olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin 2 bin 500 TL'den az olmamak üzere vergi değerinin ¼'ü, inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılıyor.
Örneğin, inşaatı 2009 yılında tamamlanan ve aynı yılda satın alınan, emlak vergisi değeri 200 bin TL olan konut için 2010 yılından itibaren beş yıl süreyle vergi değerinin 1/4'ü kadar muafiyet uygulanacak. 2010 yılı emlak vergisi, vergi değerinin 4/3'ü (150 bin TL) üzerinden hesaplanacak. Konutun, inşaatın bitiminden itibaren beş yıl içinde satın alınmış olması halinde, muafiyet kalan süre için uygulanacak. Ancak yeni inşa edilen binaların vergisi dört yıl süreyle, binanın arsasının veya arsa payının vergisinden az olamıyor.

Emekli aylığını prime esas kazanç ve prim günü belirliyor
1961 doğumluyum.
1 Aralık 1979'da kamuda işe girdim, 14 Ağustos 1991'de ayrıldım. 13 Ocak 1999'da tekrar kamuda işe girdim halen çalışmaktayım. 8400 iş günüm var, tüm hizmetlerim SSK kapsamında (sekiz yıl boşluğum var). Emekliliği düşünüyorum, ne kadar maaş bağlanır? Zeynep Sezer
Emekli aylığı hesaplamasında esas alınan parametrelerden biri prim ödeme gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı, diğeri ise üzerinden prim ödenen prime esas kazanç tutarı. Ayrıca emekli aylığınız 01.01.2000 öncesi, 01.01.2000-30.09.2008 arası ve 01.10.2008 sonrası prim ödeme dönemlerinize ilişkin olmak üzere üç ayrı şekilde hesaplanacak kısmi aylıklar toplamından oluşacak. Üç döneme ilişkin kısmi aylığın hesap şekli de farklı. Hesaplama çok karmaşık ve teknik olduğundan, bilgisayar programı olmadan sağlıklı bir emekli aylığı hesaplaması mümkün değil.

AKLINIZDA BULUNSUN
Kamu borçlusunun mallarını bildirmeyene hapis cezası var
KAMU borcunu vadesinde ödeyemeyenlere ait malları ellerinde bulunduran üçüncü şahıslardan, yazı ile bu malları 7 gün içinde bildirmeleri istenir. Buna rağmen süresi içinde bu malları bildirmeyenler 'altı aya kadar hapis cezası' ile cezalandırılır.

GÜNÜN SÖZÜ
'İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan korkun'   Hanri Benazus
Metin Taş-Sezgin Özcan/Akşam

Yazının orjinal hali için tıklayınız