Emlak vergisinde son hafta!

Emlak vergisinde son hafta! Emlak vergisinde son hafta!

Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı olarak tahsil edilen emlak vergisi ödemelerinde son haftaya girildi.Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı olarak alınan emlak vergisi ödemeleri için son 5 gün. İlk taksit ödemeleri 31 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Emlak vergisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi: “2019 yılı emlak vergi değeri, yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılarak uygulanıyor. Vergi oranları ise arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanır. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde ise emlak vergisi tahsili 2022 yılı sonuna kadar ertelendi.”

İmar Barışı Sonrası Beyannameler Değiştirilmeli

Yaklaşık 10 milyon vatandaşın başvuruda bulunduğu İmar Barışı sonrasında vergi değerini etkileyen değişikliklerin beyan edilmesi gerektiğini söyleyen Özelmacıklı,  “Mevcut binalara ilaveler yapılması, kullanılış tarzının değişmesi gibi hususlarda yılın sonuna kadar bildirimde bulunulur. Yılın son 3 ayında değişiklik olmuşsa değişikliği takip eden 3 ay içinde bildirim yapılır” diye konuştu.

Yeni İnşaa Edilen Yapılar

Arsa üzerine yeni bir bina yapanların, arsa değeri üzerinden vergi ödemeye devam edebileceklerinin altını çizen Özelmacıklı “Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamıyor. Bu uygulama binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren dört yıl uygulanıyor” dedi.

Kültür Varlıklarında Durum Farklı

Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı bulunan taşınmazların her türlü vergi harçtan muaf tutulduğunu söyleyen Özelmacıklı “Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve ticari faaliyetlerde kullanılanlar için emlak vergisini yarısına bu muafiyet uygulanmıyor. Yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen yapılar ve eklentileri bulunan taşınmaz kültür varlıkları yıkılıncaya veya aykırılıklar giderilinceye kadar ise muafiyetten faydalanamıyor'' ifadelerini kullandı.

Tasarrufu Kısıtlanan Bina ve Arsalar Dikkat

Tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazilerde emlak vergisinin 1/10 oranında tahsil edilmesi gerektiğinin altını çizen Özelmacıklı, şunları söyledi: “İmar planlarında, resmi yapılara ve umumi hizmetlere ayrılmış olması sebebiyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsalar ile esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyen binaların tasarrufu kısıtlanmış sayılır. Kısıtlama, ilgili arsa veya binanın bulunduğu alan imar programına alınıncaya kadar devam eder.''

Emlak Vergisini Kimler Ödemez

Özelmacıklı “Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır” açıklamasında bulundu.