Emlakçı alım satım komisyon sözleşmesi 2016!

Emlakçı alım satım komisyon sözleşmesi 2016! Emlakçı alım satım komisyon sözleşmesi 2016!

Taşınmaz mal sahipleri, emlakçılar ile anlaşma yaparak, taşınmazın kısa sürede istenilen fiyatta satılmasını sağlayabiliyor. Bunun için öncelikle sözleşme imzalanıyor. İşte emlakçı alım satım komisyon sözleşmesi 2016 örneği...Emlakçı alım satım komisyon sözleşmesi 2016!

Taşınmaz mal sahipleri, emlakçılar ile anlaşma yaparak, taşınmazın kısa sürede istenilen fiyatta satılmasını sağlayabiliyor. Emlakçılar, gayrimenkul satıcılarına en uygun alıcıyı ve aynı şekilde gayrimenkul alıcılarına da istekleri özelliklerine en uygun gayrimenkulü buluyor.


Bunun için ilk aşama olarak mal sahibi ile emlakçı arasında bir komisyon sözleşmesi imzalanıyor. Emlakçı alım satım komisyon sözleşmesi 2016 örneği şu şekilde sıralanıyor:


Emlakçı alım satım komisyon sözleşmesi 2016:


CİNSİ :

İLİ :

İLÇESİ :

MAHALLESİ :

SOKAĞI :

KAPI NO :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO :


ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıda kayıtlı emlağın

aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.


1 - SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) ……….……TL’dan satmayı kabul etmiştir.


2 - Satış bedeline mahsuben, ALICI’dan …………..…TL kaparo alınmıştır.


3 - Satış bedelinin ……………….TL’sı peşin, geri kalanı da ………….sürede taksitlerle ödenecektir.


4 - Bu sözleşme imzalandıktan sonra, borçlar kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan ALICI, bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. SATICI bu emlağı satmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.


5 – ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden %...................+KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.


6 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.


7 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 


.…/……/20…


ALICI EMLAK KOMİSYONCUSU SATICI

....   .......      ...........Emlakçı alım satım komisyonu 2016!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com