Emre Arolat: “Mimarlık Bir Çizgi Yerine Bir Düşünce Biçimidir”

Emre Arolat: “Mimarlık Bir Çizgi Yerine Bir Düşünce Biçimidir”

Mimar Emre Arolat yaşamını ve mesleğe bakışını İnşaat&Yatırım Dergisi'ne anlattı.


x