Emsal kira bedeli hangi hallerde uygulanmaz?

Emsal kira bedeli hangi hallerde uygulanmaz? Emsal kira bedeli hangi hallerde uygulanmaz?

Emsal kira bedeli ne zaman uygulanmaz? Emsal kira bedeli ne zaman alınmaz? Emsal kira bedeli hangi konutlara uygulanmaz? Emsal kira bedeli hangi binalarda uygulanmaz? Emsal kira bedeli hangi hallerde uygulanmaz? İşte cevaplar...Emsal kira bedeli hangi hallerde uygulanmaz?

 

Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz.


Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır.


Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin %5'idir.


Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi usul Kanunun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerin 

%10'udur.


Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz :


1. Boş kalan gayri menkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması


2. (3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle değişen bent) Binaların mal sahiplerinin usul, furu veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, Füru ve kardeşlerden her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.)


3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi


4. (3229 sayılı Kanun 56'ncı maddesiyle eklenen bent) Bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareler, belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar. (GVK. Mad. 73)


Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı