Enerji kimlik belgesi hangi binalara alınmaz?

Enerji kimlik belgesi hangi binalara alınmaz?

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli oluyor. Tüm binalar için alınması zorunlu olan enerji kimlik belgesi bazı binalara alınmıyor. Peki, enerji kimlik belgesi hangi binalara alınmaz?Enerji kimlik belgesi hangi binalara alınmaz?

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli oluyor. Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranıyor.


Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya veriyor.


Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar ) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. (Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenir.)


Enerji Kimlik Belgesi (EKB), bazı istisnalar dışında tüm binalarda kullanılıyor. Peki, enerji kimlik belgesi hangi binalara alınmaz?


Enerji kimlik belgesi alınmayacak binalar:

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,

Seralar, Atölyeler,

Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,

Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.


Enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com