26 / 05 / 2022

Enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur?

Enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur?

Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanıyor ve ilgili idarece onaylanıyor. Bu belgenin 2017 yılına kadar alınması gerekiyor. Peki, enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur?Enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur?

Enerji kimlik belgesi, “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge oluyor.


Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanıyor ve ilgili idarece onaylanıyor. 


Yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçası olan enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli oluyor. 


5.12.2008 Tarihli ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin’ geçici 3. maddesine göre, -mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir- deniliyor.


Bu maddeye göre, mevcut binalar için 2.5.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerekiyor. Peki, enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur?


Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, proje müellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumlu oluyor. Bu belgenin olmaması halinde yapıya ruhsat düzenlenmiyor.


Enerji kimlik belgesini kimler verebilir?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com