Enerji kimlik belgesi kaç yılda bir yenilenir?

Enerji kimlik belgesi kaç yılda bir yenilenir?

Mevcut ve yeni binalara enerji kimlik belgesinin alınması, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Yönetmeliği gereğince zorunlu oluyor. Peki bu belge kaç sene geçerli? Enerji kimlik belgesi kaç yılda bir yenilenir?Enerji kimlik belgesi kaç yılda bir yenilenir?

Binalara enerji kimlik belgesinin alınması, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Yönetmeliği gereğince zorunlu oluyor.


Enerji kimlik belgesi, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerini içeriyor.


Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumlu oluyor.


Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranıyor.


Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya veriyor.


Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar ) Enerji Kimlik Belgesi düzenleniYOr. Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenir. Peki, enerji kimlik belgesi kaç yılda bir yenilenir?


Enerji kimlik belgesi, 10 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Bu sürenin sonunda belgenin tekrar yenilenmesi gerekiyor.


Enerji kimlik belgesini kimler verebilir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com