26 / 05 / 2022

Enerji kimlik belgesi ne zaman zorunlu?

Enerji kimlik belgesi ne zaman zorunlu?

Enerji kimlik belgesi, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre binalar için alınması gereken belge olarak karşımıza çıkıyor. Peki, enerji kimlik belgesi nedir? Enerji kimlik belgesi ne zaman zorunlu?Enerji kimlik belgesi ne zaman zorunlu?

Enerji kimlik belgesi, “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge oluyor.

 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılıyor:

-Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, 

-Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, 

-Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, 

-Seralar, Atölyeler, 

- Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar, 

- Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar. 

 

Bu belgeden kimler sorumlu?

İlgili idareler, Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, Yatırımcı kuruluşlar, Bina sahipleri,  Bina yöneticileri veya enerji yöneticileri, İşletmeci kuruluşlar, İşveren veya temsilcileri, Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler, Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler, Binanın yapılmasında, kullanılmasında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman, proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, denetleme kuruluşları ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur. Peki, enerji kimlik belgesi ne zaman zorunlu?


Enerji kimlik belgesi zorunluluğu..

5.12.2008 Tarihli ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin’ geçici 3. maddesine göre, -mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir- deniliyor.


Bu maddeye göre, mevcut binalar için 2.5.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerekiyor.


Enerji kimlik belgesi yönetmeliği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com