Enka İnşaat'tan 2021'in ilk yarısında 3 milyon TL'lik satış!

Enka İnşaat'tan 2021'in ilk yarısında 3 milyon TL'lik satış!

Enka İnşaat'ın raporlarında yer alan bilgilere göre; şirket 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 döneminde 5 milyon 662 bin 663 TL'lik hasılat elde etti. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Enka İnşaat'ın raporlarında yer alan bilgilere göre; şirket 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 döneminde 5 milyon 662 bin 663 TL'lik hasılat elde etti. 

Enka İnşaat'ın net satışları yine aynı dönemde 2 milyon 980 bin 575 TL olarak açıklandı. 

Enka İnşaat'ın KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

a)  Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ve 13.08.2021 tarih ve 1090 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle düzenlenen altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 

  
Saygılarımızla,

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın